"Veel telefoons van ongeruste burgers"

DE KLAPTAND STUURT GIJZEGEMNAREN BRIEF OVER ANNEXATIE BIJ DENDERMONDE

Ook de plaatsnaamborden werden alvast aangepast.
Copyright : Geert De Rycke Ook de plaatsnaamborden werden alvast aangepast.
Het administratief centrum in Dendermonde werd gisteren overstelpt met telefoontjes. Aan de lijn hingen vooral ongeruste Gijzegemnaren. Zij hadden een brief gekregen dat de Aalsterse deelgemeente geannexeerd werd door Dendermonde. "We hadden snel door dat het weer een nieuwe streek van 'De Klaptand' was", klinkt het bij de stadsdiensten.

"Vooral oudere mensen stelden zich vragen en belden naar het nummer dat onderaan op de brief stond", vertelt Anne Van de Velde van de Dendermondse communicatiedienst. "Bij de eerste oproep wisten we nog niet goed wat er aan de hand was, maar al snel hadden we door dat het weer een nieuwe streek van 'De Klaptand' was. We konden de vele bellers dan ook vlug geruststellen." Ook burgemeester Piet Buyse keek op van de massa telefoontjes. "Het is niet te schatten hoeveel mensen telefoneerden om te vragen of het klopte wat er in de brief stond", aldus Buyse. "In Dendermonde begint het satirische magazine stilaan bekendheid te krijgen en hebben de bewoners de grap meestal snel door. In Gijzegem vielen ze compleet uit de lucht. Daardoor kregen wij enkele tientallen oproepen van ongeruste Gijzegemnaars binnen."

Ook Simonne De Wilde kreeg een brief in de bus.
Copyright : Geert De Rycke Ook Simonne De Wilde kreeg een brief in de bus.

Welkomstpakket

De Gijzegemnaars kregen niet alleen een brief in de bus die de annexatie aankondigde, maar ook de plaatsnaamborden werden voorzien van een sticker 'Dendermonde'. Alle nieuwe inwoners konden bovendien een welkomstpakket afhalen met 20 gratis huisvuilzakken, een twintig beurtenkaart voor het zwembad en kortingsbonnen voor het containerpark. Ook de tekst van het Ros Beiaard en een integratiecursus lag voor hen klaar. De bewoners van Gijzegem konden de grap wel smaken. Al staan ze niet te trappelen om ingelijfd te worden bij de Ros Beiaardstad. "Ik ben een echte Gijzegemnaar en dat wil ik blijven", zegt Simonne De Wilde. "Het is niet omdat ze in Dendermonde gratis strooizout uitdelen dat ik bij jullie stad wil horen", lacht ze. Ook dokter Guy Robbrecht kon zijn lach niet bedwingen toen hij de brief in zijn bus vond. "De patiënten zullen hier zeker over praten", aldus Guy. "Ik was er bijna mee weg. Tot ik zag dat het ondertekend was door Fedasil." Al zou de annexatie voor Guy toch niet veel verschil meer maken. "Wij verhuizen binnenkort toch naar Hofstade." Ook Martine Mertens en Luc Vereecken konden er smakelijk om lachen. "Al hadden we het niet meteen door", aldus Martine. "Maar het is een geslaagde grap."

De bewoners van Gijzegem kregen deze brief, met hoofding van 'De Klaptand' in de bus.
Copyright : Geert De Rycke De bewoners van Gijzegem kregen deze brief, met hoofding van 'De Klaptand' in de bus.

Flessen cava

Het is niet de eerste keer dat nieuwsberichten van 'De Klaptand' als echt worden aangenomen. Ook toen het satirisch magazine schreef dat het stadsbestuur flessen cava weggaf, stond de telefoon bij de stadsdiensten roodgloeiend. Het bericht dat de politie drones zou gebruiken om te flitsen, zaaide ook heel wat verwarring. De politie moest zelfs met een officiële melding naar buiten komen om het bericht te weerleggen. Maar vooral het bericht over de reuzenommegang zonder Mars, Goliath en Indiaan deed Dendermonde even opschrikken. Wie er achter 'De Klaptand' zit is nog steeds niet geweten.