Zes extra camera's aan station

De gemeente investeert in extra camerabewaking in de omgeving van de fietsenstallingen aan de kant van de Kouterbaan. In totaal zal ze zes toezichts- en controlecamera's aankopen.


"Door dit extra toezicht willen we het aantal fietsendiefstallen aan het station terugdringen. De camera's zullen natuurlijk ook gebruikt kunnen worden voor alle vormen van overlast en criminaliteit die in deze omgeving plaatsvinden. De dienst die verantwoordelijk is voor het veiligheidsbeleid bij de NMBS kan deze beelden bekijken en doorgeven aan de lokale politie", zegt burgemeester Jo Fonck (sp.a). "Sinds 2009 heeft de gemeente met de lokale politie en de veiligheidsdiensten van de NMBS een samenwerkingsverband om van de stationsbuurt een veilige buurt te maken", vertelt schepen Jan De Nul (CD&V)."


In dit kader zetten we jaarlijks enkele preventieacties op, zoals het labelen van fietsen eerder dit jaar en ook de fietsenstalling aan de Kouterbaan en de Spoorweglaan werd beter afgesloten. Het is niet langer mogelijk om fietsen door te geven of in te laden in bestelwagens zonder dat een camera het gezien heeft. Tot slot is er een verhoogd toezicht door de politie. Mede door deze initiatieven is het aantal diefstallen de laatste maanden gedaald." Eerder was al bekend dat de 52 camera's van de NMBS en de huidige acht camera's van de gemeente aan het station worden vernieuwd. (CVHN)