LvB verkiest voorzitter

De nieuwe politieke beweging LvB of 'Lijst van de Burgemeester', die in oktober werd bekendgemaakt, telt intussen 35 actieve bestuursleden. Er werd een kernbestuur verkozen van elf mensen. Stefan De Kock is verkozen tot voorzitter. Eerder was hij al voorzitter van sp.a. Arnold Eeman - ex-voorzitter van Open Vld - wordt ondervoorzitter, Sofie Depuydt neemt de secretarisrol waar en Rik Verbeken sluit als penningmeester deze rij. Ook werden er verschillende werkgroepen opgericht die LvB verder uitbouwen via communicatie en/of activiteiten. Alle inwoners in Denderleeuw hebben intussen ook de eerste brochure in de bus gekregen van LvB, de Facebookpagina staat online en de website is bijna klaar.


Op 14 januari organiseert LvB haar eerste nieuwjaarsbrunch. "We zijn alvast zeer opgetogen met de vele positieve reacties van burgers op ons project. Ook buiten de gemeentegrenzen tonen mensen interesse om gelijkaardige projecten op te starten", aldus burgemeester Jo Fonck. (CVHN)