Jan De Dier: "Spijtig van versnippering"

Voor ex-burgemeester Jan De Dier, die samen met Erna Scheerlinck zijn huidige partij DVD oprichtte nadat ze beiden N-VA hadden verlaten, kwam de nieuwe lijst van Scheerlinck als een verrassing. "Ze behoorde niet meer tot onze partij, dus het contact was nog heel beperkt", aldus De Dier. "Met DVD varen we een koers van verjonging en vernieuwing, dus op dat vlak zijn er wel verschilpunten. Spijtig dat de versnippering van het politieke landschap verdergaat. Dat zal het moeilijk maken om coalities te vormen en lijsten vol te krijgen."


(CVHN)