IKSO bereikt record van 950 leerlingen

SCHOOL VOERT INSCHRIJVINGSSTOP IN WEGENS PLAATSGEBREK

Eén van de klaslokalen in de Nieuwstraat die werden uitgebreid, vernieuwd en uitgerust met het nieuwste smartbord.
Claudia Van den Houte Eén van de klaslokalen in de Nieuwstraat die werden uitgebreid, vernieuwd en uitgerust met het nieuwste smartbord.
Het IKSO heeft met 950 leerlingen een record bereikt. Dat zijn er 65 meer dan vorig jaar en zo'n 200 meer dan tien jaar geleden. Deze zomer werd het zwembad van de school omgebouwd tot een zaaltje en werden er zes klassen verruimd om tegenmoet te komen aan het stijgende leerlingenaantal. Op termijn komt er ook een nieuwbouw.

Het leerlingenaantal van IKSO zit al enkele jaren in stijgende lijn. Tien jaar geleden, in 2007, telde de school nog 756 leerlingen, dit jaar zijn er al 950 inschrijvingen, bijna 200 leerlingen meer.


In vergelijking met september vorig schooljaar zijn er liefst 65 leerlingen meer. "Het leerlingenaantal is sinds het schooljaar 2009-2010 beginnen stijgen. We hebben vanaf 2009 hard gewerkt om de school te veranderen in een school van de toekomst. Zo hebben we sterk geïnvesteerd in zorg, hebben we een eigen identiteit gecreëerd als school en hebben we een concept ontwikkeld waarbij er meer aandacht is voor elke leerling. Dat kan meegespeeld hebben in het stijgend leerlingenaantal", vertelt directeur Nico Van den Borre.

Directeur Nico Van den Borre bij het vroegere zwembad dat werd omgebouwd tot een polyvalente zaal.
Claudia Van den Houte Directeur Nico Van den Borre bij het vroegere zwembad dat werd omgebouwd tot een polyvalente zaal.

Inschrijvingsstop

"Daarnaast is er ook het geboortecijfer. Het was al voorspeld dat vanaf 2017 tot 2022 het potentieel aan twaalfjarigen zou stijgen in onze Denderregio. We verwachten dan ook dat het leerlingenaantal ook de komende vijf jaar nog zal stijgen. We hadden al gemeld bij minister Hilde Crevits en de gemeente dat dit een probleem zou vormen. Dit jaar is er een inschrijvingsstop voor het eerste jaar, waardoor we een vijftal leerlingen niet hebben kunnen inschrijven. De volgende jaren zullen we wellicht een inschrijvingsstop moeten invoeren voor alle jaren, want we merken dat er ook een grote instroom is in de andere jaren en voor nog meer leerlingen hebben we gewoon de ruimte niet", aldus Van den Borre.

Nieuwbouw

De school plant in de toekomst een nieuwbouw. De nieuwe vleugel zal bestaan uit een nieuw sanitair blok met daarop twee verdiepingen met in totaal zestien tot achttien lokalen. De bouw van het sanitair blok start al in januari. Voor de bovenverdiepingen diende de school een dossier in voor subsidies. Het kan echter nog jaren duren vooraleer de bouw daarvan van start kan gaan. Intussen probeert de school het plaatsgebrek op te lossen.


"In onze vestiging in de Nieuwstraat - waar de eerste en tweede jaren zitten - hebben we deze zomer zes klassen uitgebreid en volledig vernieuwd", vertelt Van den Borre.


"Acht klassen werden overigens uitgerust met de nieuwste smartborden. In onze vestiging in de Middenstraat hebben we deze zomer ons zwembad gesloten en omgebouwd tot een polyvalente zaal die als refter en als klaslokaal gebruikt kan worden", legt de directeur uit. "We hebben wel het karakter van het zwembad behouden. Ook de speelplaatsen worden te klein. Daarom hebben we een tuin die tot voor kort niet werd gebruikt opengesteld voor de leerlingen en er een 'stiltetuin' van gemaakt. Er was vanuit de leerlingenraad de vraag naar een plaats waar het stil is en er geen smartphones gebruikt worden. Verder zullen we nog bekijken hoe we naar de toekomst toe de site kunnen inrichten."