Gemeente werkt aan veiligere stationsomgeving

MINDER CRIMINALITEIT DAN IN VERGELIJKBARE STATIONS, MAAR MEER FIETSDIEFSTALLEN

De gemeente, de NMBS en de federale en lokale politie stelden de analyse van de stationsomgeving voor.
Claudia Van den Houte De gemeente, de NMBS en de federale en lokale politie stelden de analyse van de stationsomgeving voor.
De gemeente wil iets doen aan het onveiligheidsgevoel dat nog steeds heerst in de stationsomgeving. Uit een analyse door de federale politie blijkt dat er minder stationscriminaliteit is dan in vergelijkbare stations, maar er zijn wel meer fietsdiefstallen. De gemeente werkt acties uit om fietsdiefstallen te verminderen en het onveiligheidsgevoel aan te pakken.

De beleidscel van de federale politie Oost-Vlaanderen heeft het criminaliteits- en overlastbeeld in en rond het station van Denderleeuw onderzocht van 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2017.


Daaruit blijkt dat de criminaliteit weliswaar licht is gestegen van 243 naar 289 vastgestelde inbreuken, maar het aantal ligt lager dan in de stationsomgevingen van Aalst, Sint-Niklaas en Gent-Sint-Pieters, die vergelijkbaar zijn met Denderleeuw. "Het station van Denderleeuw is het tweede grootste station van Oost-Vlaanderen, na Gent-Sint-Pieters, met zo'n 9.500 opstappers op een gemiddelde weekdag", vertelt Saskia Claeyssens, strategisch analist bij de federale politie

De fietsenstallingen worden extra beveiligd om het hoge aantal fietsdiefstallen tegen te gaan.
Claudia Van den Houte De fietsenstallingen worden extra beveiligd om het hoge aantal fietsdiefstallen tegen te gaan.

Fietsdiefstal

"In vergelijking met de andere 'grote' stations heeft Denderleeuw de minste criminaliteit. Bovendien is iets meer dan de helft van de criminaliteit eerder gelinkt aan de omgeving van het station en niet aan het station zelf." De inbreuken die het vaakst voorkomen zijn diefstallen. Eén op de drie inbreuken (33,6%) is een diefstal. Opvallend is dat twee op de drie diefstallen rondom het station een fietsdiefstal is, terwijl dat in de andere stations slechts ongeveer de helft is. In 2015 was er een opvallende stijging van zowel het totaal aantal diefstallen als de fietsdiefstallen in vergelijking met de twee voorgaande jaren, maar vorig jaar daalden die aantallen opnieuw licht.

Geweldsdelicten

In 2013 waren er 73 diefstallen waarvan 30 fietsdiefstallen. In 2015 waren er 116 diefstallen waarvan 91 fietsdiefstallen en in 2016 waren er 100 diefstallen waarvan 81 fietsdiefstallen. Na diefstallen zijn de andere vaakst voorkomende inbreuken geweldsdelicten (21,3%), inbreuken met betrekking tot vreemdelingen (12,3%), vandalisme (10,7%) en drugs (10,5%). "Het aandeel met betrekking tot vreemdelingen ligt vrij hoog, maar Denderleeuw is het eerste station met een gebouw wanneer je vanuit Brussel komt en betrapte reizigers worden hier van de trein gehaald en geverbaliseerd."

Hoger hek

In het kader van het samenwerkingsverband rond veiligheid tussen de NMBS, de gemeente en de lokale politie loopt er een actieplan tegen fietsdiefstallen. "Fietsen worden preventief gelabeld en we werken onder meer ook rond sluitgedrag, want heel veel fietsen worden onvoldoende gesloten", aldus Evi Meirsman, adviseur Integrale Veiligheid & Partnerships bij NMBS. "We hebben ook het hek van de fietsenstalling achteraan verhoogd, want er werden fietsen buiten het oog van de camera's gestolen door ze over het hek te tillen. De stalling is nu volledig afgesloten", zegt burgemeester Jo Fonck (sp.a). Zoals al bekend zullen de huidige camera's van de NMBS en de gemeente worden vervangen en zal de gemeente zes extra camera's plaatsen.


De gemeente wil ook het onveiligheidsgevoel in de stationsomgeving aanpakken. "Ondanks onze goede score op veiligheid, worden we als bestuur regelmatig geconfronteerd met mensen die zich veilig voelen", zegt Fonck. Daarom organiseerde de gemeente een buurtbabbel waar veertig inwoners suggesties konden doen voor de stationsomgeving.


"Kleine zaken zoals extra verlichting, muziek in de tunnel of bebloeming op het plein kunnen het onveiligheidsgevoel al verminderen. We zullen alle suggesties bekijken om te zien wat we kunnen realiseren", aldus Fonck.