Vijfde vergunning voor Driespoort

De provincie Oost-Vlaanderen heeft opnieuw een regularisatievergunning toegekend aan het Driespoort Shoppingpark in Deinze. Dat is volgens projectwontwikkelaar Hendrik De Keukeleire ondertussen al de vijfde bouwvergunning. Tegen de vorige vier vergunningen gingen enkele omwonenden in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook deze vergunning zal betwist worden.

Vijfde keer goede keer voor Driespoort Shopping? Het provinciebestuur keurde op 14 september voor de vijfde keer een regularisatievergunning goed voor het shoppingpark langs de Gaversesteenweg.


Maar enkele omwonenden willen de beslissing van het provinciebestuur opnieuw voorleggen aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Gebrekkig overleg

De buurtbewoners strijden al jaren tegen de komst van het shoppingpark en vooral tegen de reservatiestrook voor de toekomstige ringweg, die de stad in de toekomst wil aanleggen tussen de N35 en de N43.


"Deze Raad vernietigde reeds op 12 december 2015 de basisbouwvergunningen van 2012-2013 omwille van hinder voor de omgeving en het ontbreken van een milieueffectenrapport (MER) en een mobiliteitseffectenrapport (MOBER)", vertelt buurtbewoner Stefan Ockerman. "Het stadsbestuur en de projectontwikkelaar volharden in hun houding van geen of zeer gebrekkig overleg en geen eerlijke communicatie", aldus de man.


"Dit is ondertussen al onze vijfde bouwvergunning", zucht projectontwikkelaar Hendrik De Keukeleire van Driespoort Shopping.


"Tegen vier vorige vergunningen loopt een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en ongetwijfeld zal men in dit dossier ook wel een punt of komma vinden die zogezegd niet klopt. Dit juridisch kluwen blijft maar aanslepen en het kost handenvol geld." (ASD)