Nieuw kruispunt aan Groot-Prijkels klaar

GAVERSESTEENWEG (N35) WEER OPEN, UITBATERS TANKSTATION OPGELUCHT

Wie van de E17 komt en Deinze binnenrijdt, heeft twee voorsorteervakken om links af te slaan richting De Prijkels.
Foto Anthony Statius Wie van de E17 komt en Deinze binnenrijdt, heeft twee voorsorteervakken om links af te slaan richting De Prijkels.
De nieuwe toegangspoort van bedrijventerrein Groot-Prijkels is klaar. Vanaf nu is de Gaversesteenweg (N35) weer open tussen Deinze en E17. Bij tankstation Esso Dewitte halen ze opgelucht adem. "Dankzij onze vaste klanten hebben we deze moeilijke periode kunnen overbruggen", zegt Katrien Declercq.

Deinze en het bedrijventerrein De Prijkels zijn opnieuw bereikbaar voor alle verkeer tussen het op- en afrittencomplex van de E17 en het stadscentrum. Intercommunale Veneco en aannemer Stadsbader hebben zich aan de vooropgestelde einddatum kunnen houden. Gisteren rond 19 uur ging de nieuwe poort naar De Prijkels open, een dag vroeger dan voorzien. De tijdelijke op- en afrit van de E17 ter hoogte van Perrigo werd weer dicht.


De gewestweg was sinds maandag 9 april afgesloten ter hoogte van de Karrewegstraat en voor tankstation Esso Dewitte was dit geen gemakkelijke periode. "We hadden zo goed als geen passage de voorbije maanden", zegt Katrien Declercq. "Maar we hebben geen dag gesloten en al ons personeel is gebleven. Onze omzet is wel met 50 procent gedaald, maar dankzij onze vaste klanten hebben we de zaak draaiende kunnen houden. In 2013 waren we ook bijna een jaar afgesloten door werken aan het op- en afrittencomplex van de E17, dus het mag nu wel stoppen. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons computersysteem te vernieuwen en om buiten nieuwe beton te gieten. We zijn blij dat alles voorbij is en dat de aannemer zich aan de beloofde timing heeft gehouden", besluit Katrien.


"We zitten perfect op schema", zegt werfleider Niels Van Quickenborne van Stadsbader. "Op het nieuwe hoefijzerkruispunt moeten we enkele nog gras zaaien. Na het bouwverlof wordt een gedeelte van de Lulstraat afgesloten en dan zal de focus liggen op de aanpassingswerken op de N494."

Fietspaden

De nutsmaatschappijen voerden intussen alle voorbereidende kabel- en leidingtrajecten uit en in augustus begint de aanleg van de nieuwe riolering en wegenis. Ook de nieuwe verkeerslus door het zuidwestelijk gebied wordt in deze fase aangelegd. Tegelijk met de werken op de centrale as door de Prijkels gaat men verder met het uitrusten van de zone 'De Lob' met de aanleg van nutsvoorzieningen, riolering en een fietspad. Ook worden er fietspaden aangelegd langs de Karreweg in de bestaande industriezone en fietspaden in de noordelijke bufferzone. Tussen de Kakelstraat en de noordelijke rand wordt een bos van 5 hectare aangeplant, dit ter compensatie van de 9 hectare langs de N35 die werden gekapt. De overige vier hectare worden op andere locaties in Vlaanderen gecompenseerd. Tot slot gaan we verder met het bouwrijp maken van de beschikbare percelen. Tegen eind 2018 zijn deze werken afgerond.