Langdurig ziekteverzuim stijgt met 20% in Oost-Vlaanderen

Het langdurig ziekteverzuim is in Oost-Vlaanderen tussen 2014 en 2017 met 20 procent gestegen, dat stelt HR-dienstverlener Acerta vast na een analyse van de gegevens van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers. "In Oost-Vlaanderen gingen in 2017 bijna 2,5% van de arbeidsuren verloren aan langdurig ziekteverzuim. Het hoogste percentage niet-gepresteerde werkbare uren komt van medewerkers die langer dan een jaar ziek zijn en dat percentage is de voorbije vier jaar blijven stijgen. Onlogisch is dat niet: iemand die langer dan een jaar ziek is en blijft, blijft in de statistieken jaar na jaar meetellen. Dat maakt de realiteit er niet minder problematisch op", zegt Lieve De Cock, kantoordirecteur Aalst. "Voor 2017 komen we voor Oost-Vlaanderen aan een percentage ziekteverzuim van meer dan een jaar van 2,48 %. Een stijging met 22,24 % in vier jaar tijd. In de categorie arbeiders werd in 2017 zelfs 4,02 procent van de uren niet gepresteerd wegens ziekte langer dan een jaar. Met de reglementering inzake re-integratie, in voege sinds 1 december 2016, zullen er hopelijk stilaan minder gevallen van langdurige ziekte bijkomen. Dit kan het begin zijn van een ommekeer. Voor de maatschappij is het belangrijk dat we een deel van deze langdurig zieken kunnen reactiveren op de arbeidsmarkt."


Het kortstondig ziekteverzuim, korter dan een maand, is in Oost-Vlaanderen de voorbije vier jaar met 3,26 % gestegen, van 2,18 % van alle werkbare uren naar 2,26 %, berekent Acerta. Vertaald in arbeidsdagen betekent dit dat gemiddeld elke voltijdse werknemer bijna 6 dagen per jaar kortstondig ziek is. (RLA)