Hoofdcommissariaat Lowazone sluit deuren

FUSIE LAAT ZICH OOK BIJ DE POLITIE VOELEN

De politie zal de pastorie in Hansbeke verlaten.
Foto Gaëtan Regniers De politie zal de pastorie in Hansbeke verlaten.
Als gevolg van de fusie van Deinze en Nevele zal het hoofdcommissariaat van de Lowazone sluiten. "De huurovereenkomst van de pastorie in Hansbeke zal opgezegd worden, maar we zoeken een nieuwe wijkpost in Nevele", zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V). Het opheffen van de Lowazone betekent dat een aantal personeelsleden moeten verhuizen.

Wanneer Deinze en Nevele in 2019 fusioneren, verdwijnt ook de hoofdzetel van de Lowazone uit Hansbeke. Dat is het onvermijdelijke gevolg van de toetreding van Nevele tot de politiezone Deinze-Zulte. Tot op vandaag is Nevele de grootste gemeente in de Lowazone en wist men zo het hoofdkwartier van de politiezone in eigen gemeente te krijgen. De Lowazone huurt in Hansbeke sinds 2009 de voormalige pastorie, nadat die voordien tientallen jaren stond te verkommeren. Uiteindelijk verkocht de gemeente Nevele het beschermde gebouw aan havenbaron Philippe Vande Vyvere, die het gebouw volledig restaureerde en verhuurt aan de Lowazone. "Die huurovereenkomst zal opgezegd worden", zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V). Het betekent meteen dat er in Hansbeke, en bij uitbreding in heel Nevele, geen politiebureel meer zou zijn. Al zal het volgens Cornelis niet zover komen.

Nieuwe wijkpost

"Er komt sowieso een nieuwe wijkpost in Nevele. We zoeken hiervoor nog een geschikte locatie." Na de fusie van Deinze en Nevele enerzijds, en van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem anderzijds krijgt het politielandschap een volledig ander uitzicht. De zone met Deinze, Nevele en Zulte (nu nog politiezone Deinze-Zulte) krijgt wellicht een nieuwe naam. Lovendegem, Waarschoot en Zomergem sluiten aan bij de politiezone Aalter-Knesselare, met Aalter ongetwijfeld als thuisbasis van het hoofdcommissariaat. De veranderingen in het politielandschap hebben ook gevolgen voor de personeelsleden. "Volgens de geruchten zouden 22 leden van het politiepersoneel van de Lowazone bij Deinze belanden", ving Geert Neirynck (Project L&V) op, gemeenteraadslid in Lovendegem.


Een cijfer dat zowel de burgemeester van Lovendegem als zijn ambtsgenoot in Nevele ontkennen. In ieder geval zal een deel van het personeel van de huidige Lowazone toegewezen worden aan de zone Deinze-Zulte.

Perfect afgestemd

Morgen keurt Nevele het principe van de splitsing van de Lowazone goed. Later dit jaar moeten alle betrokken gemeenten -van Zulte over Deinze en Nevele tot Lovendegem, Waarschoot en Zomergem- dan nog hun goedkeuring geven. "Die avond van 19 december zal alles perfect op elkaar afgestemd moeten worden", geeft burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) aan. Eerst moeten Deinze en Nevele hun fusie bekrachtigen, pas nadien kunnen wij in Zulte diezelfde avond nog onze goedkeuring geven aan de opname van Nevele in onze politiezone."