Bunker WO II wijkt voor 'seniorenkot'

65-PLUSSERS KRIJGEN EIGEN PLEK IN WOONUITBREIDINGSGEBIED PONTSTRAAT

De bunker in de Beekstraat maakt na 80 jaar plaats voor een 'seniorenkot'.
Foto Anthony Statius De bunker in de Beekstraat maakt na 80 jaar plaats voor een 'seniorenkot'.
De bunker uit de Tweede Wereldoorlog in de Beekstraat in Astene moet wijken voor het project 'Senioren onder de toren' van het OCMW. Het wordt een soort 'studentenkot voor 65-plussers'. "We willen zo de eenzaamheid bij onze senioren tegengaan", zegt OCMW-voorzitster Conny De Spiegelaere (CD&V).

Er is een nieuwe locatie gevonden voor het woonproject 'Senioren onder de toren' in Astene. Nog deze legislatuur komen er minimaal negen appartementen voor senioren langs de Pontstraat. Op de plaats waar momenteel een oude WOII-bunker staat, komt een ontmoetingsruimte met gemeenschappelijke keuken, waar de bewoners kunnen samenhokken in de eenzame uren.


"Je kan het zien als een soort 'studentenkot voor 65-plussers", zegt OCMW-voorzitster Conny De Spiegelaere. "Samenwonen motiveert senioren en het is bewezen dat zij langer en gezonder zelfstandig kunnen blijven. Het gaat hier dus niet om assistentiewoningen, maar om appartementen waar senioren elkaar kunnen helpen als het nodig is. Het doel is om de eenzaamheid tegen te gaan." Het OCMW plande in de meerjarenplanning 2014-2019 deze nieuwe wooneenheden voor senioren in Astene-dorp, zo dicht mogelijk bij de kerktoren. "Hiervoor had het OCMW gronden voorzien naast de basisschool Mozaïek ter hoogte van de Vrouwenstraat", zegt De Spiegelaere.

Compensatie

"Maar aangezien de school al krap zit en er in de toekomst een volledig nieuwe wijk bijkomt, zijn deze gronden een mooie kans voor de school. Vorig jaar werd in de gemeenteraad beslist om deze gronden ter beschikking te stellen van de stad. Als compensatie krijgt het OCMW, op voorstel van burgemeester Jan Vermeulen, een gratis perceel van 2.308,81 m² uit het toekomstig woonuitbreidingsgebied Pontstraat-Karmstraat, vlak naast de Pontstraat."


"De ligging is zeer verdedigbaar. Het perceel ligt vlak naast de fietsautostrade die direct, een snelle en veilige verbinding geeft naar het ontmoetingscafé De Wachtzaal, het dorp van Astene, de petanquepleinen aan het kerkhof en de doorsteek naar het station van Deinze. In de oude dorpskern van Astene zijn geen handelaars meer, dus is het belangrijk dat de bewoners vlot naar de handelaars verderop kunnen. De nieuwe site zal geïntegreerd zijn in een nieuwe woonwijk en is gelegen aan een goed uitgeruste weg. Het probleem van een smalle toegang naar onze gronden achter de Vrouwenstraat is hiermee opgelost. Ook de brandweer, de hulpdiensten en dienstverleners zullen de nieuwe locatie gemakkelijker kunnen bereiken en krijgen parkeerruimte."

Gecamoufleerd

"De OCMW-raad gaf op 1 maart een gunstig advies over dit plan en nu kan er een stedenbouwkundige aanvraag gedaan worden. Als alles goed gaat, start men volgend jaar al met de bouw van de wooneenheden."


Hiermee verdwijnt een bekend zicht in de velden van Astene. "Jammer, maar deze bunker is niet beschermd", zegt Manuel Van den Abeele van de Erfgoedcel POLS. "Het maakt deel uit van de bunkergordel rond Gent, die na WOI werd gebouwd. Deze bunkers werden gebouwd in de periode 1935-1937 en de gordel liep over twintig gemeentes. Ze werden goed gecamoufleerd en hadden meestal het uitzicht van huisjes. De bunker in Astene heeft nauwelijks dienst gedaan, maar een van de schietgaten was wel vermomd als deurgat. Er zijn geen sporen van strijd te zien aangezien de bunkerlijn in mei 1940 enkel oorlogsgeweld kende op de zone Kwatrecht tot Oosterzele. Van de in totaal 23 bunkers die ooit op grondgebied Astene stonden, zijn er al 8 verdwenen."