"Vrees voor meer verkeer in onze straat"

BEWONERS MOLENSTRAAT ONGERUST NA SLUITING NABIJE OVERWEGEN

De bewoners van de Molenstraat hebben liever dat de overweg in hun straat gesloten wordt.
Foto Anthony Statius De bewoners van de Molenstraat hebben liever dat de overweg in hun straat gesloten wordt.
Bewoners van de Molenstraat in Deinze vrezen dat de sluiting van de spooroverwegen in de naburige Tonnestraat en Nachtegaalstraat al het verkeer door hun straat zal jagen. "Sluit liever hier de overweg, hier wonen vijftig gezinnen." Infrabel wil volgend jaar de Tonnestraat en de Karmstraat in Astene sluiten.

In een open brief aan Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) en Infrabel uiten bewoners Aëlon Messiaen en Gauthier Colledan uit de Molenstraat in Petegem hun bezorgdheid over de plannen om de spooroverwegen in de Tonnestraat en de Nachtegaalstraat te sluiten.


"De spooroverweg in de Molenstraat blijft als enige open en zal heel wat meer verkeer moeten slikken", zegt Messiaen. "De huizen staan vrij dicht tegen de rooilijn. Het zwaar verkeer veroorzaakt nu al scheuren in de gevels. Ook staan dagelijks veel auto's geparkeerd in de straat waardoor de vrije ruimte er beperkt is. Nu al zijn er vele gevallen van schade aan auto's door voorbijrijdende auto's en trucks, vaak met vluchtmisdrijf. Ook voor fietsers is er amper plaats. De overweg is bovendien niet breed genoeg om alle gebruikers van de openbare weg een veilige oversteek te garanderen."

Vijftig gezinnen

"Wij stellen voor om de overwegen van de Tonnestraat en Molenstraat te sluiten en de overweg aan de Nachtegaalstraat open te houden", zegt Colledan. "Hier wonen 50 gezinnen, daar is er vrijwel geen bewoning. Ook is er ruimte voor verbreding en zijn er meer mogelijkheden om verkeersveilige ingrepen uit voeren.Er is ruimte voor een overweg met dubbele slagbomen en een afzonderlijk fietspad. Ook kan het fietsverkeer dan via een tunnel in de Molenstraat onder de spoorweg door om zo de aansluiting te maken met het andere stuk van de fietssnelweg F7."


"We bekijken wat mogelijk is", zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken.

Tonne- en Karmstraat dicht

"Onze strategie is om overal zoveel mogelijk spooroverwegen af te sluiten en waar mogelijk te vervangen door tunnels, bruggen of omwegen. Dit doen we om de kans op ongevallen te verlagen. Op lange termijn willen we ook de Molenstraat afsluiten en vervangen door een alternatief, maar daarvoor is nog geen termijn. Het sluiten van overwegen gebeurt niet zomaar, hier gaan heel wat studies aan vooraf en de beslissingen worden in samenspraak met de provincie en de gemeentes genomen. Op grondgebied Deinze dienen we eerstdaags de bouwaanvraag in om de overwegen in de Tonnestraat en de Karmstraat in Astene te sluiten. Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, willen we begin volgend jaar beginnen met de werken."


"In de andere gemeenten in het Meetjesland zijn nog geen concrete plannen voor het sluiten van overwegen, maar we zijn in gesprek met Eeklo en Evergem. Voor de overweg in Hansbeke hebben we een bouwvergunning", besluit Baeken.