Sint-Annakerk gaat tegen de vlakte

Gemeente wil wijk Molenhoek heropwaarderen

Schepen Carl De Donder bij de Sint-Annakerk, die binnenkort wordt gesloopt.
Rik Devos Schepen Carl De Donder bij de Sint-Annakerk, die binnenkort wordt gesloopt.
De Sint-Annakerk op de wijk Molenhoek wordt binnenkort gesloopt. "Een beslissing in het kader van de veiligheid", stelt schepen Carl De Donder (CD&V). "De kerk staat al geruime tijd leeg en de toestand verslechtert met de dag." Wat er met de site zal gebeuren, ligt nog niet vast. Een totaalproject en een herinrichting van het kruispunt van de Waregemstraat met de Breestraat behoren tot de mogelijkheden.

Het centrum van de Molenhoek, de wijk in Deerlijk op de grens met Waregem en Desselgem, zal op korte termijn een vertrouwd beeld moeten missen. De Sint-Annakerk gaat tegen de vlakte, al is de exacte timing nog niet bekend. "De muren van het gebouw zijn nog in een goede staat, maar dat kan niet gezegd worden van het dak", verduidelijkt schepen Carl De Donder. "Dat heeft meer dan ooit last van betonrot. Op verschillende plaatsen sijpelt er water binnen. Een leegstaand gebouw leidt tot vandalisme. Slopen is echt nodig als we alles veilig willen houden. Het is wel de bedoeling om de glasramen en de kruisweg te recupereren."

Jaren zestig

De Sint-Annakerk op de hoek van de Waregemstraat en de Breestraat en in de verre schaduw van de Molen Ter Geest en Te Zande, dateert van het begin van de jaren zestig en was een van de jongste kerken uit de regio Zuid-West-Vlaanderen. "Het ontstaan van een nieuwe parochie met een eigen parochiekerk hadden we te danken aan pastoor Jozef Fruytier van de Sint-Columbaparochie", gaat schepen De Donder verder. "Hij wilde voor elke wijkgemeenschap een eigen bidplaats en op de Molenhoek was er mogelijkheid voor een nieuwe parochie. Gerard Vanhoenacker was de eerste pastoor. De Sint-Annakerk is een hedendaags gebouw dat werd getekend door architect Chris Vastesaegher uit Brugge. De Sint-Stefanuskerk van Vichte dateert uit dezelfde periode en er zijn sprekende gelijkenissen. De toren staat los van de kerk. Tijdens de bouwwerken begaf een stelling het en daarbij liet een arbeider het leven."

Gezondheidscentrum

"Zoals overal daalde het aantal kerkgangers er de voorbije jaren. Het bisdom Brugge besliste om de Sint-Annakerk vanaf 1 juli 2014 definitief aan de eredienst te onttrekken. Ook de Sint-Annaparochie werd opgeheven. Met het gemeentebestuur zijn wij onmiddellijk op zoek gegaan naar een nieuwe bestemming voor de site (kerk en naastgelegen pastorij). Die is groot genoeg om er een totaalproject te realiseren." Oppositiepartij sp.a ijverde in het verleden om de kerk na sluiting om te vormen tot een wijkgezondheidscentrum. 'De oplossing voor de vergrijzing en toestroom van nieuwe gezinnen,' klonk het toen. Meerderheidspartij CD&V organiseerde een bewonersvergadering en daar werd onder meer een kinderopvang voorgesteld. Het kerkgebouw omvormen zou ruim 1,1 miljoen euro kosten. Een te hoog bedrag, waardoor ook dit plan niet kon uitgevoerd worden.

Mogelijkheden

"We gaan voor een mooie opwaardering van het centrum van de Molenhoek. We onderzoeken de mogelijkheden voor de realisatie van een totaalproject met de herinrichting van het kruispunt met oog voor veiligheid. Naast gemeenschapsvoorzieningen kunnen ook andere functies voorzien worden zoals commerciële doeleinden, woongelegenheid, parkeergelegenheid en groenzone. De buren en geïnteresseerde burgers zullen gehoord worden tijdens een open vergadering. Er ligt nog niets concreets cast. Na afbraak zal de zone voorlopig met gras ingezaaid worden," besluit schepen De Donder.