Nieuwe laadpalen voor elektrische wagens

De gemeente De Panne liet twee publieke laadpalen installeren aan de sporthal De Oosthoek en op de hoek van de Koninklijke Baan en de L. Maskenslaan. Per paal kunnen twee wagens gelijktijdig opladen. Tegen 2020 komen er in De Panne nog drie laadpalen bij. Dat past in een project van netbeheerders Eandis en Infrax die in totaal 2500 nieuwe publieke laadpalen willen installeren in Vlaanderen. Bij de oplaadpaal zijn speciale parkeerplaatsen voorzien waarop je enkel mag staan als je de wagen aan het opladen bent. Het standaardtarief is 0,31 euro per KiloWatt. (GUS)