Alles om buren tevreden te houden

EÉN KLACHT KAN PLOPSALAND FATAAL ZIJN NU MILIEUVERGUNNING AFLOOPT

Een van de maatregelen zijn extra vuilnisbakken zodat er geen zwerfafval in de tuinen van de bewoners belandt.
Benny Proot Een van de maatregelen zijn extra vuilnisbakken zodat er geen zwerfafval in de tuinen van de bewoners belandt.
De milieuvergunning van Plopsaland loopt maandag af, en er is nog geen nieuwe aanvraag. Eén enkele klacht van een buurtbewoner kan de sluiting van Plopsaland betekenen. Dus neemt het pretpark enkele maatregelen. Alles om de buurtbewoners gelukkig te houden.

De milieuvergunning van Plopsaland dateert al van 1996. Toen heette het park nog Meli. Maandag loopt de vergunning na twintig jaar af. Probleem: er is nog geen nieuwe vergunning. Er is zelfs nog geen milieueffectenrapport, dat verplicht bij zo'n aanvraag moet zitten. Het duurt minstens drie maanden, maximaal vier maanden voordat alles in orde kan komen. De milieu-inspectie zal vanaf dinsdag stappen ondernemen, maar het grootste gevaar schuilt elders. Buren die kunnen aantonen dat ze hinder ondervinden van Plopsaland, kunnen een kortgeding aanspannen - en dan bestaat de kans dat Plopsaland moet sluiten. Steve Van den Kerkhof, CEO van het themapark, heeft de laatste weken slecht geslapen. Hij heeft er alles aan gedaan om de buurtbewoners tevreden te stellen.

Foto Proot/Studio 100

Alles uit de kast

"We organiseerden een constructieve burenavond, waar toch 220 buurtbewoners op afkwamen", zegt de CEO. "We hebben ook enkele tijdelijke maatregelen getroffen. Zo installeerden we vuilnisbakken langs het wandelpad tussen het treinstation en ons park, zodat er geen afval meer in de tuinen van de buurtbewoners terechtkomt. We hebben ook bordjes geïnstalleerd waarin we onze bezoekers aanmanen om zeker niet in de blauwe bewonerszone te parkeren. Tot slot zal onze schoonmaakploeg niet langer actief zijn tussen 23 uur en 5 uur 's ochtends. Zo hopen we de kleine geluidshinder en lichthinder tegen te gaan. Het is niet zo dat we nu pas rekening houden met de buurt, maar we nemen extra maatregelen. Wie echt van kwade wil is, kan natuurlijk altijd een klacht indienen. Maar na de buurtvergadering kregen we zelfs dankkaartjes, dat zegt toch ook iets."

Wettelijke procedure

Zelfs als er geen enkele buurtbewoner klacht indient, start dinsdag toch een wettelijke procedure. "Wettelijk gezien moet het bedrijf zelf stoppen op het moment dat de milieuvergunning afloopt. Gebeurt dat niet, dan mogen wij als Vlaamse milieu-inspectie optreden", licht Brigitte Borgmans van het Vlaamse departement leefmilieu toe. "Dinsdag 19 juli wordt er een proces-verbaal opgemaakt omdat er geen milieuvergunning is. Het proces-verbaal wordt overgemaakt aan het parket van Kortrijk. Het parket zal dan beslissen om de zaak strafrechtelijk te behandelen. Er kan ook een bestuurlijke boete gegeven worden." De milieu-inspectie zelf kan een aanmaning of een bevel tot regularisatie geven. In het slechtste geval kan de inspectie het bedrijf verplichten te sluiten. "Bij elke stap moeten we rekening houden met de omstandigheden: is de volksgezondheid of het milieu in gevaar? Is de opgelegde maatregel in proportie tot het milieumisdrijf? We plannen dinsdag niet meteen de zwaarste sanctie. Bovendien zijn er de laatste jaren bij ons weinig klachten tegen Plopsaland."