"Gemeente runnen als een bedrijf"

Bram Degrieck vanaf januari burgemeester

De nieuwe burgemeester met zijn gezin.
Foto Proot De nieuwe burgemeester met zijn gezin.
Bram Degrieck (42) wordt na 18 jaar in de gemeenteraad de nieuwe burgemeester. Hij slaagde daarin door een coalitie aan te gaan met ACT!E en N-VA. "De inwoners zullen meer inspraak krijgen maar we staan wel voor een krachtdadig beleid", vat Bram het samen.

Bram Degrieck kreeg het sociaal engagement thuis ingelepeld. Hij was jaren lid van de lokale scouts, zette zich als kind in voor de jeugdraad. "Mijn kinderen zijn nu even oud als ik toen mijn vader burgemeester was van De Panne", zegt Bram. Hij is vader van Storm (16), Zazoe (14), Pixie (12), Tiezz (8) en Lilo (4). Daarnaast runt hij een eigen dakwerkbedrijf. Blijft alles combineerbaar? "Het komt erop neer om de taken meer te verdelen. We zijn een jong schepencollege met een aantal zelfstandige ondernemers en velen hebben ook een gezin."


"Efficiënt werken wordt de boodschap. Met ons team moeten we de grote krijtlijnen trekken. Rondom ons zullen we gemeentepersoneelsleden verzamelen die beleidsondersteunend werken. Een gemeente is zoals het runnen van een bedrijf. De focus van het schepencollege moet op belangrijke zaken liggen die de toekomst van de gemeente aanbelangen. We zullen geen drie uur vergaderen over allerlei details, daarvoor is onze tijd veel te kostbaar."

Communicatie

"De voorbije zes jaar heb ik als schepen van Communicatie ervaren hoe belangrijk inspraak is bij grote dossiers. Daarop hebben we te weinig ingezet. Dat moet dus veel beter in de nieuwe legislatuur. Ik denk dan niet aan referenda maar wel aan wijkcomités of adviesorganen. Een praatbank creëren is niet onze opzet, wel gericht consulteren, communiceren en informeren. Ook van de medewerkers van de gemeente wens ik een grotere betrokkenheid. Een draagvlak creëren bij grote dossiers zoals de heraanleg van de Zeedijk is enorm belangrijk."


Met elf zetels in de meerderheid en tien in de oppositie wordt het wel erg krap vanaf volgend jaar. Vreest de nieuwe burgemeester niet voor onbestuurbaarheid als één van de drie partijen met een of ander punt niet akkoord gaat? "We brengen geen items op de agenda van de gemeenteraad als we niet op dezelfde lijn zitten."

Verschillen

Nochtans zijn er een paar projecten waarover de standpunten verschillen als we de partijprogramma's vergelijken.


Het gemeentehuis bijvoorbeeld. Het Plan-b streeft naar een uitbreiding van het huidige gemeentehuis terwijl ACT!E pleit voor een nieuwbouw. N-VA wil nauwer samenwerken met Plopsaland om De Panne een nog kindvriendelijker imago te geven. Het Plan-b stelt een hogere fiscale druk op het pretpark als beleidsdoelstelling.

Geen 'cavalier seul'

De partij van de nieuwe burgemeester juicht de komst van het jukeboxmuseum toe terwijl ACT!E eerder is voor een centrum gelinkt aan bijvoorbeeld de zeilwagensport die zijn oorsprong vond in De Panne. "Nochtans lopen onze programma's grotendeels gelijk. We zullen alle drie water bij de wijn moeten doen. Belangrijk is dat we als één team aan tafel zitten en geen 'cavalier seul' spelen."