Werken Ringlaan starten vandaag

Op 4 september starten de werken in de Ringlaan tussen het kruispunt van de Manitobahelling en de De Smet de Naeyerlaan tot net voor het kruispunt Langestraat met de Manitobastraat.


Er wordt gewerkt aan de riolering, de uitvoering van huisaansluitingen en aan de weg. De werken zullen duren tot maart 2019 en zullen wat verkeershinder met zich meebrengen. In aanloop naar de start van de werken is beslist om de lokale omleiding uit te breiden. Het verkeer van en naar Wenduine aan de kant Blankenberge zal vlotter verlopen dankzij een tijdelijke ventweg aan de noordkant van de werfzone. Ter hoogte van het kruispunt met de Manitobahelling komt een rotonde. Deze heeft als doel de snelheid van het verkeer dat Wenduine binnenrijdt te verlagen. Verschillende ingrepen moeten de veiligheid verhogen. Voor fietsers zijn er in het nieuwe ontwerp dan weer fietspaden voorzien die gescheiden zijn van de rijweg door veiligheidsstroken. Deze vallen op door hun rode kleur.


De werken aan de Ringlaan zijn al eind mei begonnen ter hoogte van het kruispunt Leopold-II-laan, Drift met de Koninklijke Baan. Ze zijn momenteel volop in uitvoering. Dit deel zal nog zeker tot half oktober 2018 aangepakt worden. (LBB)