OCMW-site onherkenbaar tegen 2022

RUSTHUIS RUIMT PLAATS VOOR WONINGEN, GROEN, CULTUUR ÉN HANDEL

Zo zou het nieuwe domein er vanaf 2022 vanuit de lucht moeten uitzien.
BLAF Zo zou het nieuwe domein er vanaf 2022 vanuit de lucht moeten uitzien.
Het stadscentrum van Damme zal tegen 2021-2022 een grondige metamorfose ondergaan. Het OCMW heeft namelijk grote plannen met de oude rusthuissite en omgeving. Zo wordt geïnvesteerd in 15 woningen, een polyvalente gemeenschapszaal, cultuur én commerciële ruimtes.

De herinrichting van de oude OCMW-site in de Kerkstraat/Burgstraat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Na de sluiting van het oude rusthuis in 2014, werd aanvankelijk gewerkt aan een masterplan waarin plaats was voor een nieuwbouwproject met ondergrondse parking. Zowel Natuurpunt als Onroerend Erfgoed stak daar echter een stokje voor. Nu, enkele discussiejaren later, ligt eindelijk een plan op tafel waarin alle partijen zich kunnen vinden. OCMW-voorzitter Inge Bisschop en projectdirecteur Marc Dalle zijn alvast trots op het resultaat. "De werken zullen het historische stadscentrum van Damme, en hoe het beleefd wordt door bewoners en bezoekers, ingrijpend wijzigen", zeggen ze in koor.

De gevel van het rusthuis in de Kerkstraat/Burgstraat.
Benny Proot De gevel van het rusthuis in de Kerkstraat/Burgstraat.

Zuurstof in kern

Concreet wordt het domein van circa 1 hectare volledig omgebouwd tot een moderne ruimte waarin plaats is voor zowel wonen, cultuur, groen als commerciële activiteiten. Zo komen er vijftien woongelegenheden waarin plaats is voor acht duplexappartementen. Die zullen grotendeels verkocht worden, al zal er ook plaats zijn voor een verhuursysteem via het OCMW. Toch kijken ze bij het OCMW verder dan dat. Op de terreinen is ook plaats voor 'verbindingen en ontmoeting'. Zo moet de Napoleonzaal een polyvalente ruimte worden met moderne faciliteiten voor zo'n 200 personen. Verder komen er op de site exporuimtes waar (inter)nationale kunstenaars hun werken kunnen tentoonstellen én wordt extra aandacht geschonken aan groene zones. "We willen met het project opnieuw zuurstof in de kern van Damme brengen", zegt projectdirecteur Marc Dalle. De sloopwerken zouden in principe al na het bouwverlof starten, maar werden uitgesteld omdat er ooievaars zich genesteld hebben op de schouwen. In het najaar zou de uitwerking van het project definitief kunnen beginnen.

7 miljoen uit eigen kas

Opmerkelijk is dat de Damse brouwers en kaasmakers mee op de kar springen. Achteraan op de site willen ze een ruimte creëren voor beleving en degustatie. Een fikse meerwaarde voor het toerisme en het project. Projectdirecteur Marc Dalle is alvast trots op het voorlopige eindresultaat. "Bovendien financiert het OCMW alle werken met eigen middelen. Het gaat om opgespaard geld, voornamelijk van de verkoop van onroerend goed. Het OCMW Damme is feitelijk schuldenvrij", aldus Dalle.


In het meerjarenplan wordt in totaal bijna 7 miljoen euro uitgetrokken voor de reconversie en herconditionering van het voormalige rusthuis en aangrenzende domeinen.