Iedereen denkt mee over toekomst kazerne

SIJSELENAARS KRIJGEN INSPRAAK IN NIEUWE WOON- EN WERKWIJK

Heel wat bewoners zijn afgelopen weekend naar de oude legerkazerne gekomen om mee na te denken over de toekomst van het domein van 18 hectare.
Benny Proot Heel wat bewoners zijn afgelopen weekend naar de oude legerkazerne gekomen om mee na te denken over de toekomst van het domein van 18 hectare.
Inwoners hebben zaterdag de plannen voor de oude legerkazerne in de Dorpsstraat kunnen bekijken. Het domein van 18 hectare maakt plaats voor een woon- en werkomgeving met ruimte voor recreatie. Het ontwerpbureau en de stad beloven rekening te houden met de ideeën van de Sijselenaars.

Het enthousiasme bij de Sijselenaars is groot. Honderden inwoners kwamen zaterdag naar de leegstaande militaire site om het domein nog eens met eigen ogen te aanschouwen. In de Cultuurfabriek kregen ze ook een eerste inkijk in de plannen van de winnende ontwerpbureaus, LINT landscape architecture en Ziegler Branderhorst. Die plannen laten nog heel wat ruimte vrij voor de wensen en de ideeën van de omwonenden. "Het gaat dan ook om een belangrijk deel van Sijsele. Een historische plaats bijna", zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V). "Ik ben trouwens blij verrast met de massale opkomst. Het gaat hier om een vernieuwend project. Want het is allesbehalve de bedoeling om op de site de zoveelste verkaveling te bouwen. De ruimte biedt heel veel potentieel. Eenmaal afgewerkt zal het project Sijsele en Damme in het algemeen op de kaart zetten."

Inwoners bekijken de voorlopige plannen en laten briefjes met ideeën achter.
Benny Proot Inwoners bekijken de voorlopige plannen en laten briefjes met ideeën achter.

Bedrijfjes naast elkaar

Ivar Branderhorst van ontwerpbureau Ziegler Branderhorst is blij met het engagement van de inwoners. "We hopen dat we veel reacties krijgen waar we mee verder kunnen", aldus Branderhorst. "Uiteraard zullen alle wensen zoveel mogelijk geïntegreerd worden in het project. Op dit moment ligt er een startbeeld op tafel. Een van de ideeën is om te werken met clusters van kleine bedrijfjes die dicht bij elkaar ondergebracht worden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een kleine bierbrouwerij naast een kaasfabriekje. Die twee vullen elkaar perfect aan en kunnen een hele leuke trekpleister worden in Sijsele. Maar dat is maar een eenvoudig voorbeeld. Er zijn mogelijkheden genoeg."

Restaurant

Een ander plan is om op het domein van 18 hectare één centrale plaats te maken. Een restaurant op die plaats is een optie. "We hebben ook een centraal park in gedachten met een grote hal waar bijvoorbeeld fuiven of sportevenementen kunnen georganiseerd worden", gaat Branderhorst verder. Concreet zijn de plannen echter nog niet. Daarvoor wordt dus echt gerekend op de input van de lokale bewoners. Wél is het de bedoeling om het domein mooi te laten aansluiten op de rest van het dorp. De ontwerpers hebben nu een jaar tijd om hun plannen concreet vorm te geven.

Volle ideeënbus

De oproep naar de Sijselenaars om zelf met voorstellen op de proppen te komen, viel alvast niet in dovemansoren. In een ideeënbus mocht iedereen zijn of haar mening over het project prijsgeven. Inwoners stopten dan ook tientallen frisse voorstellen in de bus. Op het plan van de voormalige kazerne hingen zaterdag al tientallen kleefbriefjes met voorstellen. 'Een pretpark aub', was daarbij een van de opvallendste. "We bekijken alle voorstellen. Je weet maar nooit", lacht burgemeester Coens met een knipoog.