Burgerplatform Windstil houdt eigen infoavond: “Eén windmolen komt op slechts 250 meter van huis”

Achter de site van Etap zou een van de windmolens komen.
Laenen Achter de site van Etap zou een van de windmolens komen.
Het burgerplatform Windstil organiseert midden december een eigen infoavond over windmolens. Met een eigen website en Facebookpagina toont Windstil dat het zich niet zomaar bij de plannen neerlegt en wil het vooral iedereen informeren. “Maar we zijn absoluut niet tegen windenergie.”

Toen kort na de verkiezingen een brief van de initiatiefnemers Mintjens Group, Fingo en Tri in de bus vielen over de plannen voor de windmolens, ontstond er al snel beroering en leefde er bij heel wat bewoners vragen. De vier turbines zijn ingetekend op het bedrijfsterrein van Etap (Tri), op twee terreinen van Fingo en op een weiland in Zoersel (Mintjens Group), gelegen naast het voetbalveld van KFC Eendracht, dat aansluit op het industriegebied. Op de infovergadering van de bedrijven en Encon kwamen heel wat verontruste buurtbewoners polshoogte nemen. Ook de burgemeesters Harry Hendrickx van Malle en Liesbeth Verstreken van Zoersel kwamen, net als heel wat schepenen, luisteren.

Eigen informatieavond

Het nieuwe burgerplatform Windstil neemt nu het heft in eigen handen. “De windturbines situeren zich in de onmiddellijke nabijheid van Westmalle, Oostmalle en Zoersel”, vertelt Lieve Decorte. “De bebouwde kom van Malle ligt op driehonderd meter van de dichtstbijzijnde turbine. De dichtste woning staat zelfs op 250 meter van een windmolen van 200 meter hoogte. Er zijn genoeg studies die aantonen dat windturbines een zeer zware impact hebben op de leefomgeving zoals de geluidshinder, de gezondheidsrisico’s, de hinder door slagschaduw en de invloed op fauna. Daarom organiseert Windstil een infoavond in het Provinciaal Vormingscentrum op donderdag 13 december om 19 uur. Daar zullen ervaringsdeskundigen, een dokter en verschillende experten inzake windenergie, geluidsoverlast, slagschaduw, gezondheid en natuur, de impact van windturbines op onze leefomgeving uitvoerig komen toelichten.”

Een beeld dat het burgerplatform Windstil verspreidt als illustratie.
RV Een beeld dat het burgerplatform Windstil verspreidt als illustratie.

Onderzoek

Het burgerplatform wil duidelijk maken dat het absoluut niet tegen het principe is van welke vorm van hernieuwbare energie dan ook. “Het enige wat we vragen is dat er voldoende afstand wordt gehouden van woningen en scholen. Er wordt wel gezegd dat we kunnen participeren in het project, maar dat vrijwaart nog altijd niet onze gezondheid.” Het platform schermt ook met richtlijnen die in het buitenland wordt opgelegd. Zo zou in Duitsland de afstand tot een woning minstens tien maal de lengte van de tiphoogte zijn. In dit geval in Malle en Zoersel dus twee kilometer. Ook in Polen is dat de norm. In Denemarken zijn heel wat project on hold gezet in afwachting van de resultaten van een gezondheidsstudie. 

De gemeente was onlangs in een mededeling ook duidelijk. “Windturbines hebben een mogelijke schadelijke  impact op de omgeving. Dat moet grondig worden onderzocht. De gemeente heeft geen principiële bezwaren in dit dossier, maar het college van burgemeester en schepenen wil wel alle hinderaspecten grondig laten onderzoeken en bekijken welke maatregelen nodig zijn om ze tot een absoluut minimum te herleiden.”
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Jan Vrancken

    Zeer zware impact. Goeike