Subsidie voor zwaluwnesten

De Milieudienst van Buggenhout voorziet een subsidie voor wie aan zijn eigendom bewoonde nesten van huis- en boerenzwaluwen laat hangen. De toelage wordt jaarlijkse uitbetaald. Met deze maatregel wil de gemeente ervoor zorgen dat zwaluwen voldoende nestplaatsen hebben. Zwaluwen houden ervan om in de nabijheid van mensen te vertoeven. Boerenzwaluwen vliegen graag in en uit stallen, huiszwaluwen nestelen onder dakgoten en gierzwaluwen zoeken gaatjes op in allerlei oude gebouwen. Met een paar kleine ingrepen kunnen bewoners de vogels, die het tegenwoordig niet zo makkelijk hebben, behouden en dus helpen. Wie dat doet, kan op financiële steun rekenen. Afhankelijk van het aantal bezette nesten, varieert de toelage van 50 tot 125 euro. Een aanvraag indienen kan tot 1 juni. Info: www.buggenhout.be. (DND)