Politie extra streng op eerste schooldag

De lokale politie van de zone Lebbeke-Buggenhout zal op de eerste schooldag, vandaag 1 seprtember, extra streng toezicht houden. In alle schoolomgevingen in Lebbeke en Buggenhout vatten politiemannen bij start en einde van de schooldag post. Ook 's middags zal er extra toezicht zijn. "De wegen worden immers opnieuw wat drukker want de vakantie is voorbij", zegt korpschef Kurt Van der Straeten. "Nog niet alle kinderen zijn even vertrouwd met de route naar school en sommigen zijn nog wat onwennig in het verkeer. Als politiedienst willen wij dat ieder kind veilig naar school kan. We werken daarvoor ook samen met de gemachtigde opzichters. En we hopen dat ouders ook zelf een inspanning leveren om het aan de schoolomgeving zo veilig mogelijk te houden. Kost wat kost zo dicht mogelijk bij de schoolpoort parkeren, is niet altijd de meest veilige oplossing." De politie kondigt extra streng toezicht aan op parkeren op trottoir, dubbel parkeren en halt houden en parkeren op oversteekplaatsen voor voetgangers. Maar ook de gordeldracht en aangepaste kinderzitsystemen zullen onder de loep genomen worden. (DND)