Ophaalrondes voor snoeihout

Er vinden in Buggenhout extra ophaalrondes voor snoeihout plaats.

Afvalintercommunale Verko voorziet die van vandaag tot donderdag 10 november. Wie wil dat zijn snoeihout wordt meegenomen, moet dat voor 7 uur 's ochtends buitenzetten. Enkel takken met een diameter van minder dan tien centimeter worden aanvaard.

Het snoeihout moet samengebonden zijn en de takken mogen niet langer zijn dan twee meter. Per ophaalbeurt mag maximaal drie kubieke meter bussels snoeihout aangeboden worden. (DND)