Na 30 jaar niet meer parkeren in berm

BEWONERS BOSDREEF MISNOEGD OVER NIEUWE REGEL

De bewoners van de Bosdreef willen hun wagen opnieuw op de berm kunnen parkeren.
Foto Geert De Rycke De bewoners van de Bosdreef willen hun wagen opnieuw op de berm kunnen parkeren.
Bewoners uit de Bosdreef in Buggenhout willen weer op de bermen naast de straat parkeren. Jarenlang deden ze dat al, tot er een brief van de politie kwam om op de rijbaan zelf te parkeren. "Daardoor ontstaat een gevaarlijke verkeerssituatie", klinkt het.

Meer dan dertig jaar maakten bewoners van de Bosdreef gebruik van de bermen naast de straat om er hun wagens te parkeren. Dat mogen ze nu niet meer en dat begrijpen de omwonenden niet. "We kregen plots een brief van de politie die meldde dat we in de toekomst op de straat zelf moeten parkeren", legt Clemence De Hauwer uit. "Omdat we dat niet zagen zitten, diende de buurt een petitie in. Die is ondertussen bij de gemeentelijke Verkeerscommissie besproken, maar zonder resultaat."


De buren vragen dringend om een oplossing. "Vooral omdat de nieuwe situatie verkeersonveilig is", schetst Roland Battryn. "Als wagens op de straat zelf geparkeerd staan, wordt de doorgang erg smal. Dat is echt een probleem voor de vele fietsers die hier passeren, waaronder veel leerlingen van de muziekacademie. Als zij geparkeerde wagens inhalen, komen ze in conflict met tegenliggers uit de andere richting."


Buurtbewoners begrijpen bovendien niet waarom de bermen vrij moeten blijven. "Niemand gebruikt ze omdat ze niet aangelegd zijn", zegt Mieke Mertens. "Van een voetpad is geen sprake. Het gaat gewoon om stroken met verwilderd groen en struiken die de doorgang belemmeren. Wie te voet is, loopt op straat. De argumenten dat alleen op het voetpad of de berm geparkeerd mag worden als er anderhalve meter doorgang vrij blijft, houdt dus geen steek."

Veel vragen

De bewoners hebben veel vragen bij de nieuwe maatregel. "Zeker omdat in heel wat andere straten in Buggenhout wel op de bermen geparkeerd wordt, zoals in de Hanenstraat, Vitsstraat en Stenenstraat", zegt Gert De Block. "Waarom mogen wij dit dan niet? Voor het Lentepark werd recent zelfs nog een verkeersreglement goedgekeurd dat parkeren op de bermen toelaat. Aan een nieuw flatgebouw in onze eigen straat zijn bordjes gezet die bestuurders verplichten op de berm te staan. In onze straat alleen al wordt dus op amper tweehonderd meter afstand met twee maten en gewichten gewerkt. Alle rechtlijnigheid is zoek."


Buren kaartten hun probleem aan bij oppositieraadslid Steven Creyelman (VB). Die zal het dossier toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad. "Jarenlang wordt hier een gedoogbeleid gevoerd en plots komt de boeman boven. Dat is onbegrijpelijk", zegt die. "Vooral omdat hierdoor de verkeerssituatie gevaarlijker wordt dan vroeger. Parkeren op straat is hier duidelijk geen oplossing. Ik zal de gemeenteraad vragen om bij te sturen."