Alle gemeenteraadsleden bevestigen herbestemming Alvat-site tot KMO-zone met bewoning

De Buggenhoutse gemeenteraad heeft tijdens haar jongste vergadering unaniem haar visie op de toekomst van de site Alvat in de wijk Briel herbevestigd.

Het terrein ligt er al jaren verwaarloosd bij en plannen om de site een nieuwe bestemming te geven zitten in het slop. Terwijl de gemeente volledig gaat voor een herbestemming van dit terrein naar KMO-zone met bewoning, wil het provinciebestuur de Alvat-site mee betrekken bij haar project Ouden Briel om er watergebonden industrieterrein aan de Schelde van te maken.


Het standpunt van de gemeente nog eens duidelijk stemmen, kwam er op vraag van oppositieraadslid Steven Creyelman (VB). Aanleiding was een recente protestactie van het ACV aan de Alvat-site. De actievoerders riepen toen op om vooruitgang te boeken in het dossier. Eén van de ACV-woordvoerders pleitte er toen voor om desnoods "de visie van de provincie te volgen om schot in de zaak te krijgen en voor extra tewerkstelling te zorgen."


"Allemaal heel verwarrend", haalde Creyelman tijdens de gemeenteraad uit. "En eigenlijk een heel beschamend toneel. ACW-leden die verkozen zijn bij NCD, de partij van de burgemeester, maar waarvan geweten is dat ze overlopen naar CD&V, staan daar actie te voeren. Tegen hun eigen schepen Geert Hermans, ook van ACW-strekking. Die kwam de actievoerders dan nog een hart onder riem steken. Wat een komedie zeg. En dat allemaal terwijl de gemeenteraad hier eerder duidelijk een motie stemde over de toekomst van Alvat. Is die dan nog geldig of enkel een vodje papier geworden?", aldus Creyelman.


Jean-Pierre Willems (N-VA), voorzitter van de gemeenteraad, ging meteen op het verzoek van Creyelman in om hierover een stemming te houden. Daarmee werd toch de visie om van de Alvat-site KMO-zone met bewoning te maken herbevestigd, door alle gemeenteraadsleden. (DND)