(Bijna) klaar voor klimaatopwarming

BUGGENHOUT PAKT MET 'HEMELWATERPLAN' WATEROVERLAST AAN

In de Eikendreef werden al open langsgrachten aangelegd.
Foto Geert De Rycke In de Eikendreef werden al open langsgrachten aangelegd.
Buggenhout heeft een 'Hemelwaterplan' klaar. Dat moet meer ruimte aan regenwater geven. "En dat is nodig, want het is geen geheim dat neerslag in de toekomst enkel zal toenemen", zegt schepen Geert Hermans.

Buggenhout kent verschillende locaties op het grondgebied die gevoelig zijn voor wateroverlast en overstroming. In het verleden vonden al enkele ingrepen plaats om daar het hoofd aan te bieden. Maar een nieuw 'doordacht en toekomstgericht hemelwaterbeleid' moet voortaan nog meer garanties bieden dat zich in de bosgemeente geen wateroverlast meer voordoet. "We hebben net het ontwerp van een goed plan klaar", zegt Geert Hermans (NCD).

Water hergebruiken

"Door de klimaatveranderingen mogen we ervan uitgaan dat de hoeveelheid neerslag in de toekomst nog toeneemt. Daarom zetten we nu de krijtlijnen uit van wat we met dat regenwater moeten aanvangen, zodat het niet voor overlast en hinder zorgt."


Regenwater eerst vasthouden en mogelijk hergebruiken, vervolgens laten infiltreren in de ondergrond, bufferen en pas in laatste instantie vertraagd afvoeren vormen de kerndoelen van het Hemelwaterplan. "Met die criteria wordt rekening gehouden bij onder andere toekomstige wegenwerken. Op die manier geven we ruimte aan regenwater", legt Hermans uit. "We bepalen waar we het kunnen vasthouden en waar het uiteindelijk naartoe kan zonder te hinderen. Waar het hemelwater, afkomstig van ondoorlaatbare wegen, woningen en verharde oppervlakten naartoe gaat, is een belangrijk vraagstuk. Dit plan biedt een degelijk antwoord."

Farys

Buggenhout werkte samen met Farys en de polderbesturen om het Hemelwaterplan op te stellen. "We kiezen in de eerste plaats om het regenwater af te voeren via open grachten", klinkt het. "Bij de heraanleg van de Eikendreef bijvoorbeeld zijn open langsgrachten langs de weg voorzien. Die hebben geperforeerde betonnen wanden, waardoor water kan infiltreren in de bodem. De Koude Haard kreeg een extra open gracht en aan de Sportveldstraat wordt een oeverversteviging voorzien aan de grens met Malderen."


Er staan nog verschillende projecten op stapel. Een heraanleg van Brakeleer moet de wateroverlast in het centrum van Buggenhout oplossen. "En op termijn voorzien we ook extra buffergrachten of -bekkens op diverse plaatsen in onze gemeente", zegt Hermans.

Extra open gracht

"Dit jaar nog wordt de doorstroming van het bufferbekken in de Elzendreef verbeterd. En aan de Ravenstraat, die al vaak onder water liep, komt er nog een extra open gracht, zodat huizen gespaard blijven."


Waar gebrek aan ruimte parten speelt, voorziet het Hemelwaterplan bovendien een creatieve oplossing bij wegenwerken en heraanleg van straten. "Vaak is er te weinig plaats om zowel een open gracht als een fietspad aan te leggen", zegt Hermans. "In zo'n gevallen kunnen we kiezen voor een geïntegreerde infiltratiegracht onder een fietspad. Die gracht kan dan water bufferen en vertraagd laten infiltreren en afvoeren, terwijl fietsers er gewoon boven rijden."