Verzet tegen biertempel in Beursgebouw

Ruim 1.700 mensen hebben de petitie tegen de geplande Biertempel in het Beursgebouw ondertekend.


Eind augustus diende de stad Brussel een nieuwe aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning, met als doel het Beursgebouw om te vormen tot Biertempel. Nog tot 29 september loopt er een openbaar onderzoek, waarbij buurtbewoners en andere belanghebbenden opmerkingen en bezorgdheden kunnen delen. Maar voor Platforme Pentagone is dat niet genoeg. De groepering ziet het hele idee van een Biertempel liever gewoon verdwijnen. Voor hen is het Beursplein immers sinds jaar en dag een openbare, volkse plaats waar mensen zich kunnen uitleven en hun gevoelens publiekelijk uiten. Het platform vreest dat dit niet langer het geval zal zijn wanneer het Beursgebouw ingepalmd wordt door een biermuseum, en zo een toeristische trekpleister wordt. Ook worden de geplande veranderingen aan het gebouw argwanend ontvangen. (WHW)