Site met werfinfo toegankelijk na paasvakantie

De website Osiris, die werfhinder en werkzaamheden in kaart brengt, komt na de paasvakantie eindelijk online. De opstart kende een vertraging van vier jaar door technische problemen. De site dient om werfinformatie van het Brusselse Gewest in real time weer te geven, want heel wat werkzaamheden worden door verschillende bedrijven uitgevoerd en zijn slecht op elkaar afgestemd. De applicatie moet duidelijkheid scheppen, zodat de inwoners steeds op de hoogte zijn en de hinder afneemt. Het systeem werd vier jaar geleden al aangekondigd. Maar na twee jaar merkte bevoegde staatssecretarissen Bianca Debaets en Pascal Smet enkele problemen op. Die moesten eerst weggewerkt worden, waarna de app enkele tests onderging. Na de paasvakantie zou iedereen de website kunnen bezoeken. Het gewest trok 1,7 miljoen euro vrij voor het project, plus nog eens 3 miljoen om de problemen van de baan te helpen.


(DCFS)Video