Schaarbeek krijgt schoolstraten

De gemeenteraad heeft unaniem een motie voor schone lucht rond scholen goedgekeurd. Na een debat over een eerder voorstel van sp.a en PS, scharen nu alle partijen zich achter de maatregelen. De motie bestaat uit twaalf concrete acties die de luchtkwaliteit in Schaarbeek en vooral rond de scholen moet verbeteren. Enkele punten zijn de invoering van bijkomende schoolstraten, betere en veiligere fietspaden, meer groen in de buurt van scholen en het actief ondersteunen van de mobiliteitsdoelstellingen van het Brussels gewest. "Dit overstijgt de gebruikelijke politieke discussies in de gemeenteraad", vertelt initiatiefneemster gemeenteraadslid Bernadette Vriamont (sp.a). "Het gaat tenslotte over de gezondheid van onze kinderen. Een goed signaal bij de start van het nieuwe schooljaar." Een van de aanleidingen voor de nieuwe maatregelen zijn de wekelijkse schoolpoortacties voor gezonde lucht van het collectief Filter Café Filtré. (DCFS)