Regering kiest tracé voor Metro Noord

Kaartje HLN
De Brusselse Regering heeft gisteren het definitieve tracé van Metro Noord vastgelegd. De metrostellen zullen ten vroegste vanaf 2022 passeren via Liedts, Collignon, Waelhem, Riga, Linde, Vrede en Bordet. In 2018 zouden de werken van start kunnen gaan.

Na grondige studies bleven er uiteindelijk nog twee mogelijke tracés over voor Metro Noord. De zuidelijke variant langs Liedts, Collignon, Waelhem 2, Helmet, Vrede en eindstation Bordet, en de noordelijke variant langs Liedts, Collignon, Waelhem 2, Riga, Linde, Vrede en Bordet. Uiteindelijk koos de regering voor de noordelijke route. "Het noordelijke tracé heeft het grootste reizigerspotentieel en is het makkelijkst te realiseren. Uit studies is immers gebleken dat het technisch moeilijk zou zijn om een station aan Helmet te bouwen", stellen Brigitte Grouwels (CD&V), minister van Vervoer, en Bruno De Lille (Groen), staatssecretaris bevoegd voor Mobiliteit. De Brusselse Regering legt de eindhalte van Metro Noord vast in Bordet, maar behoudt de mogelijkheid om deze metrolijn in een latere fase te verlengen tot Haren. De bouw van de nieuwe metrotunnel gebeurt via het boren van een enkele tunnelpijp met een doorsnede van 9,8 meter. Nog tot en met eind 2014 wordt het project verder technisch bestudeerd en wordt ook het stedenbouwkundige richtplan opgesteld. In 2015 en 2016 volgt dan de aanvraag voor een stedenbouwkundige en milieuvergunning. 2017 wordt het jaar van de aanbestedingen, zodat in 2018 met de bouw gestart kan worden.De uitbreiding van de metro richting Schaarbeek en Evere is noodzakelijk om de groeiende vraag naar openbaar vervoer in het noorden van het gewest op te vangen. Vanuit het Noordstation zal de metrolijn aansluiten op de huidige noord-zuidverbinding. Pas ten vroegste vanaf 2022 zal het nieuwe metrotraject in gebruik genomen worden. Een zuidelijke metrolijn richting Vorst en Ukkel zal er ten vroegste in 2025 komen. (AMG)