Pamfletten tegen mobiliteitsbeslissing regering

De liberale vakbond ACLVB heeft gisterenochtend op twee plaatsen in Brussel een pamflettenactie gevoerd tegen de beslissingen die de federale regering op het vlak van mobiliteit genomen heeft.

Dat gebeurde aan parking Delta en op het kruispunt van de Keizer Karellaan en de Dendermondestraat. Het ACLVB wil een beter mobiliteitsbudget en vraagt dat "regeringen ten volle rekening houden met de ideeën en mobiliteitsvoorstellen van werknemers". De vakbond wijst erop dat het geld dat vrijkwam bij de inlevering van een bedrijfswagen voor vakbonden én werkgevers moest dienen voor de aanschaf van een fiets of treinabonnement. "De regering dacht er jammer genoeg anders over en besliste eenzijdig om bedrijfswagens om te zetten in een jaarlijks uit te betalen bedrag. Zo'n beslissing is toch wel een vreemde gang van zaken voor een land dat dezer dagen kreunt onder de files en CO2-uitstoot", klinkt het. (AMG)