Jacques Gorteman interim-korpschef bij zone Brussel-West

Jacques Gorteman is de nieuwe interim-korpschef van de zone Brussel-West.
Foto Baert Jacques Gorteman is de nieuwe interim-korpschef van de zone Brussel-West.

Politiezone Brussel-West heeft een interim-korpschef aangesteld. Politieagent Jacques Gorteman nam op 1 april de fakkel over van aftredend korpschef Bertrand Vols, tot de benoeming van een nieuwe chef in 2019.


Gorteman is diensthoofd van de afdeling Jette, maar verlaat de functie tijdelijk. Hij vervangt de huidige korpschef Bertrand Vols, die in februari zijn ontslag gaf voor een job bij het Europees Bureau voor Fraudebestrijding. Gorteman begon zijn carrière 36 jaar geleden als hoofdinspecteur bij de gemeentepolitie van Ganshoren. Het is niet de eerste keer dat Gorteman tijdelijk als korpschef optreedt. Tijdens zijn jaren in dienst verving hij regelmatig de toenmalige korpschef Johan De Becker, als die afwezig was.m (DCFS)