Daniël Alliët verlaat Begijnhofkerk

AARTSBISSCHOP LÉONARD STUURT PRIESTER VAN DE ARMEN NAAR MOLENBEEK

De Begijnhofkerk. Jarenlang dé plaats waar priester Alliët armen en vluchtelingen opving.
Baert Marc De Begijnhofkerk. Jarenlang dé plaats waar priester Alliët armen en vluchtelingen opving.
Aartsbisschop Léonard wil priester Daniël Alliët van de Begijnhofkerk laten overplaatsen naar een kerk in Molenbeek. Hij moet plaats ruimen voor 'een charismatische priester uit Marseille'. "Dit gaat niet over mij. De kansarmen hebben een thuis nodig in het centrum van Brussel", zegt Alliët.

Daniël Alliët werd in 1944 geboren in een landbouwersgezin in Wijtschate in West-Vlaanderen. Zijn vader overleed toen hij acht maanden oud was. Zijn moeder werd op haar drieëndertigste weduwe met négen kinderen. De jonge Alliët ging naar het seminarie in Brugge, werd priester in 1969 en studeerde daarna filosofie en theologie in Leuven. Nadat hij op zijn 28ste afstudeerde en vier jaar professor was, werd hij negen jaar lang directeur van Caritas West-Vlaanderen.


"Ik heb daar veel kunnen verwezenlijken, maar wilde absoluut op mijn veertigste in Brussel priester worden om er te strijden tegen armoede. Uiteindelijk ben ik op mijn 42ste naar Brussel getrokken. In Vlaanderen leeft nog geen tien procent volgens de laatste Welzijnsbarometer onder de armoedegrens, in Brussel is dat meer dan dertig procent. En dan tel ik de sans-papiers er niet bij. Als je solidair wil vechten met de armen, kan je het best Vlaanderen achterlaten en voor Brussel kiezen omdat de tegenstelling tussen rijk en arm hier veel scherper is. Ik woon al een kwart eeuw in een gemeenschapshuis in de Schoolstraat in Molenbeek. Daar woon ik samen met zes thuislozen, twee daarvan hebben papieren, vier geen. Er zitten daar zes nationaliteiten en zes godsdiensten samen. Ieder heeft zijn dag om te koken en zijn weekend om te poetsen."


Al 27 jaar ontstonden er dankzij het initiatief van Daniël heel wat projecten van solidariteit voor kansarmen vanuit de Begijnhofkerk. Zo zijn er projecten opgestart ten voordele van arme bejaarden, thuislozen, maatschappelijk kwetsbare jongeren en mensen zonder papieren. "In de Begijnhofwijk heb ik door de jaren mee aan de basis en de uitbouw gestaan van zowat twaalf sociale projecten. Mijn eerste project, dienstencentrum 'het Anker', was er om kansarme bejaarden te helpen. Daarna volgden andere doelgroepen. Alles samengeteld werken er nu 150 mensen mee aan die projecten."

Priester Daniël Alliët.
Baert Marc Priester Daniël Alliët.

Sterke Afghanen

Sinds 1998 heeft Daniël al vijf bezettingen in de Begijnhofkerk meegemaakt. "Maar ik heb nog nooit zo'n sterke groep als de Afghanen gezien. Op 18 november hebben zij zich zonder mijn medeweten in de kerk gevestigd. De politie stond uiteraard direct bij mij met de vraag wat ik ging doen, maar mijn antwoord was vrij eenvoudig: deze mensen helpen. Maar als je idealist wilt zijn, moet je tegelijk ook realist zijn. Zij waren met zo'n vierhonderd. Dat is te veel voor twee wc's en één wasbak. Ongeveer de helft van die mensen is uiteindelijk de hele winter hier gebleven en in groep hebben ze heel wat kunnen verwezenlijken. De laatste tijd zijn wel heel wat sans-papiers terug uitgezworven over het hele land. Belangrijk is dat deze mensen in groep blijven sterk staan, want geen enkele van de grote partijen zal een lans durven te breken voor de sans-papiers in het jaar van de verkiezingen."

Afghaanse vluchtelingen verblijven in de Begijnhofkerk.
Baert Marc Afghaanse vluchtelingen verblijven in de Begijnhofkerk.

Kompany

Volgens Alliët ligt de bezetting van de Afghanen niet aan de basis van de beslissing van aartsbisschop Léonard om hem naar een andere kerk in Molenbeek te verplaatsen. "Aartsbisschop Léonard is nooit tegen de acties geweest. Hij heeft een andere kijk op het christendom en wil heel graag dat de kerken in Brussel vol zitten. Blijkbaar trekt die priester in Marseille volle kerken. In mijn overtuiging is dat niet de bedoeling. Als ik het simplistisch uitdruk, wil Léonard vooral dat de gelovigen naar de kerk komen en Jezus aanbidden, terwijl ik het voorbeeld van Jezus wil volgen. Zelf ben ik van de overtuiging dat de kansarmen een plek nodig hebben in het centrum van Brussel en niet zomaar naar een kerk in een andere gemeente moeten verhuizen. De Begijnhofkerk is een symbolische plaats voor de kansarmen geworden en je mag die niet zomaar naar het zijplan verbannen. Vincent Kompany vestigt zijn nieuw café ook niet in Molenbeek, maar op de Grote Markt, en hij doet dat voor een reden. Brussel Stad valt het meest op en deze mooie kerk moet symbool blijven staan voor de kansarmen."


Ondertussen is er al heel wat protest gekomen tegen de overplaatsing van priester Alliët. Zo heeft professor Johan Leman van de KU Leuven al een scherpe brief naar aartsbisschop Léonard geschreven. Ook de Facebookpagina 'Eglise du Béguinage: Daniël moet blijven' heeft na een paar dagen al meer dan zevenhonderd likes.