Betogers protesteren tegen anti-kraakwet

De vzw Bij Ons heeft gisteren geprotesteerd tegen de anti-kraakwet. Die zou het kraken van woningen strafbaar maken. Een dertigtal militanten blokkeerde de ingang van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daar werd gisteren over de wet gedebateerd. De militanten betoogden door voor de deur te zitten en spandoeken op te houden. De groepering is tegen de anti-kraakwet, omdat er in Brussel ook heel wat niet-bewoonde panden door daklozen ingenomen worden en de krakers dus niemand kwaad doen. Bovendien wijzen ze erop dat er al een legale procedure bestaat om krakers uit een pand te zetten. (DCFS)