App om verkeersonveiligheid te tonen

De gemeente Schaarbeek heeft samen met de VUB en Bral een app gelanceerd om de verkeersonveiligheid van de Helmetwijk in kaart te brengen. Bewoners kunnen op de kaart gespotte verkeersovertredingen aanduiden.

Met het project willen de gemeente en Bral van de Helmetwijk een veilige buurt maken. De website kadert binnen een groots, Europees project, Looper genaamd. "Heel wat beslissingen op vlak van mobiliteit komen van bovenaf. Met Looper luisteren we eerst naar de burgers en identificeren met hen de knelpunten", zegt Florence Lepoudre van Bral. "Het zijn de bewoners van de wijk die de data verzamelen, bijvoorbeeld via de Looper-app. Ze duiden op de kaart knelpunten, gevaarlijke situaties of plekken aan waar snelheidsduivels te hard rijden. Zo krijgen we een goed beeld van de probleemzones."


De website zet tegen het einde van de zomer alle verkeersonveilige situaties in kaart. In september houdt de organisatie objectieve snelheidsmetingen. "Op het einde van het jaar bedenken we dan uiteindelijk verschillende oplossingen voor alle problemen." (DCFS)