'Vuile teef' bestrijdt seksuele intimidatie

Wie door de straten van Brussel loopt, kan weleens een affiche met opschrift 'Vuile teef' tegenkomen. De poster is geen belediging, wel een aanklacht tegen seksuele intimidatie. De vzw 'Handen af! Stop seksisme' wil via de sensibiliseringscampage zowel vrouwen als mannen bewust maken van de problematiek en hangt tot 23 juli verschillende posters in de straten op. 95 procent van de vrouwen verklaart ooit al slachtoffer te zijn geweest van seksisme op straat, terwijl maar 3 procent ook effectief klacht indient. Met de posters wil de vzw, samen met de stad Brussel ook iedereen op de hoogte brengen van de wet die in 2014 van kracht werd. Deze wet bepaalt dat wie zich schuldig maakt aan seksisme een boete kan krijgen van 50 tot 1.000 euro en een gevangenisstraf van een maand tot een jaar.


De campagne port de slachtoffers ook aan om gebruik te maken van deze wet. (DCFS)