"Megagevangenis belangrijker dan fauna en flora"

ACTIECOMITÉ VANGT BOT BIJ RAAD VAN STATE ROND KAP HONDERDEN BOMEN

Valentine Julien van het actiecomité is teleurgesteld dat de Raad van State hun klacht tegen de bomenkap afgeketst heeft.
Baert Marc Valentine Julien van het actiecomité is teleurgesteld dat de Raad van State hun klacht tegen de bomenkap afgeketst heeft.
Het actiecomité Haren dat al jaren strijdt tegen de komst van de megagevangenis, heeft bot gevangen bij de Raad van State. De buurtbewoners dienden een spoedprocedure in om de bomenkap tegen te houden. "Deze honderden bomen krijgen we nooit meer terug", aldus het comité. "Ook al geeft de Raad van State ons ongelijk, we zetten de strijd verder." Ook Machelen blijft zich verzetten tegen het project.

Vol afschuw zagen de buurtbewoners van Haren hoe honderden bomen de afgelopen twee dagen gerooid werden op de Keelbeeksite. De natuur moet er wijken voor een grote gevangenis, met plaats voor 1.190 gedetineerden. Donderdag trok een delegatie van het actiecomité naar de Raad van State om de kap te laten opschorten.

Teleurgesteld

Hun argumenten werden echter meteen van tafel geveegd. "Het rooien van de bomen maakt deel uit van een stedenbouwkundige vergunning en die is al lang afgeleverd. De kap mag dus gewoon doorgaan", zegt Valentine Julien van het comité teleurgesteld. "Al sinds de aankondiging van dit project in 2015, verzetten wij ons tegen de komst van de megagevangenis. Met de bouw verdwijnt er immers heel wat unieke fauna en flora. We dienden eerder al een beroep in, maar ook dat werd afgekeurd. Blijkbaar is het algemeen belang van de buurt onvoldoende om zo'n megalomaan project tegen te houden." Toch laat het comité zich niet ontmoedigen en blijft het zoeken naar mogelijkheden om het project aan te vechten. "Zo dienden we ook een procedure in tegen de plannen voor het Keelbeekpad."


Tine Deckers van de Regie der Gebouwen, eigenaar van de gevangenis, bevestigt dat er nog een beroepsprocedure loopt bij de Raad van State tegen het verleggen van die buurtweg. "Maar het rooien van die bomen staat daar los van en verandert niets aan de zaak. De werken worden dus verdergezet", klinkt het.

Ontsluitingsweg

Niet alleen het actiecomité Haren, ook de gemeente Machelen is niet te spreken over het project. Zo is de discussie over de toegang tot de gevangenis er nog niet gaan liggen. In het verleden liet de stad Brussel al weten dat de ontsluiting van de megagevangenis via de Woluwelaan in Diegem moet gebeuren, maar dat ziet de gemeente Machelen niet zitten. "We blijven ons formeel tegen de geplande ventweg parallel langs de Woluwelaan verzetten", zegt Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a). "De megagevangenis komt op Brussels grondgebied, dus de ontsluiting moet via de Haachtsesteenweg verlopen. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer doen we er de komende jaren met allerlei ingrepen alles aan om de Woluwelaan wat minder druk te maken. Maar als het verhaal voor de gevangenis doorgaat zoals gepland, zouden er plots wel een pak meer wagens en vrachtwagens langs die Woluwelaan moeten om de gevangenis te bereiken. Dat zien we absoluut niet zitten."

Plannen ongewijzigd

De Regie der Gebouwen liet weten dat in de huidige plannen, de ontsluiting van de gevangenis nog steeds via het Woluwelaan is voorzien.