"Marktkramers overleven dit niet"

PROTEST TEGEN PARKING ONDER VOSSENPLEIN ZWELT OPNIEUW AAN

De wereldbekende rommelmarkt op het Vossenplein. Die wordt bedreigd door plannen voor een ondergrondse parking.
Foto Franssen De wereldbekende rommelmarkt op het Vossenplein. Die wordt bedreigd door plannen voor een ondergrondse parking.
De strijd tegen een ondergrondse parking aan het Vossenplein is nog lang niet voorbij. Het nieuws dat het plein in haar oorspronkelijke staat zal bewaard blijven na de bouw van de parking vinden de initiatiefnemers niet realistisch. Volgens Groen zullen de marktkramers de plannen van Ampe zelfs niet overleven.

Vorige week dienden Pétities-Erfgoed en het Marollen-Plateform een erfgoedpetitie in bij de administratie voor Monumenten en landschappen voor de regio Brussel om het Vossenplein samen met enkele gebouwen én de schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog te laten beschermen. In een opiniestuk laken de initiatiefnemers de uitspraak van Vervoort dat 'er andere middelen bestaan om projecten te weigeren als ze niet aanvaardbaar zijn, om welke reden dan ook'."De bescherming van dit plein is net een van de meest geloofwaardige middelen om de parking te weigeren", vertelt Gwen Breës van het Marollen-Plateform. "Het Vossenplein is een van die zeldzame Brusselse pleinen die zijn oorspronkelijke karakter niet is kwijtgespeeld. Niet alleen de gebouwen, de geschiedenis en de ondergrond maken dit plein tot ver buiten Brussel bekend, ook de dagelijkse rommelmarkt die er doorgaat sinds 1873 is 100 procent Brussel." Ook de plannen van schepen van Openbare Werken Els Ampe om het plein in haar oorspronkelijke staat te bewaren, vindt Breës niet realistisch. "Noch de dagelijkse markt, noch de plaats zelf zal ongeschonden blijven na langdurige werken waarbij de ondergrond gebetonneerd wordt en het plein zelf heraangelegd. Een ondergrondse parking zal onvermijdelijk vereisen dat een aantal trechters, liften en verluchtingskokers zullen gebouwd worden die de historische en esthetische aantrekkingskracht van het plein zullen aantasten."

Parkings zitten niet vol

Ook bij de oppositie klinkt er protest over de plannen van Ampe. "Ampe heeft niets begrepen van het oorverdovende protest de afgelopen maanden. Als het College doorgaat met de bouw van de overbodige parking dan begraaft ze de ziel van het Vossenplein. Het Vossenplein is veel meer dan de kasseien alleen. Het zijn de mensen, het is de markt. Als je er een parking bouwt, dan zal de wijk nooit meer dezelfde zijn. De marktkramers zullen het niet overleven en de wijk wordt een op- en afrit voor parkings", aldus Bart Dhondt, Marie Nagy en Liesbet Temmerman, gemeenteraadsleden van Ecolo-Groen.

Alternatieven

Volgens de Groenen zijn er heel wat alternatieven zoals een parkeergeleidingssysteem waar bezoekers zich in randparkings kunnen parkeren om dan de laatste kilometers met het openbaar vervoer af te leggen. Ook stellen ze voor om de onderbenutte parkplaatsen beter te benutten zodat parkeerplaatsen op de openbare weg geschrapt en anders ingevuld kunnen worden. "Studies en acties, zoals 'parkingmythe', tonen aan dat de parkings in het centrum, zelfs op drukke momenten, niet vol zitten. Bijkomende parkings zijn niet nodig. De bewoners van de Vijfhoek verdienen beter", aldus Dhondt. "Die studies zijn helemaal niet correct", countert Els Ampe. "Ten eerste gaat het over parkings in het centrum en die zijn niet relevant voor het parkeerprobleem in de Marollen. Ten tweede is de werkwijze niet correct. De initiatiefnemers nemen foto's van lege plaatsen, maar die plaatsen zijn niet a priori ongebruikt. Ze kunnen gereserveerd zijn door buurtbewoners of bedrijven."