"Geen parking onder Vossenplein"

BUURT IS DUIDELIJK TIJDENS INFOVERGADERING IN RUMOERIGE SFEER

Een propvol café luistert naar de uitleg van Els Ampe.
Baert Marc Een propvol café luistert naar de uitleg van Els Ampe.
"Wij willen geen parking onder het Vossenplein." Dat is de duidelijke boodschap van handelaars, omwonenden en geïnteresseerden die gisterenavond naar een infovergadering kwamen over de plannen voor het plein. Schepen Els Ampe probeerde een en ander uit te leggen maar kreeg daar nauwelijks de kans toe in de vaak rumoerige sfeer.

De parking onder het Vossenplein maakt deel uit van het volledige herontwerp van de Vijfhoek die het Brusselse stadsbestuur eerder bekendmaakte. Vorige week maandag gaf een meerderheid van de Brusselse gemeenteraadsleden dan zijn goedkeuring aan bedrijven om een offerte in te dienen voor de bouw en exploitatie van de parking. Een 300-tal ontevreden buurtbewoners lieten tijdens die gemeenteraad van zich horen en ook gisteren zat café La Brocante aan het Vossenplein afgeladen vol voor de infovergadering die schepen Els Ampe (Open Vld) organiseerde. De schepen probeerde in een half uur de plannen van de stad uit te leggen aan de aanwezigen, maar kreeg daar nauwelijks de kans toe omdat de massa meteen hun meningen scandeerden. Zij willen geen parking onder het Vossenplein en dat lieten ze dan ook weten. Nadien kregen de aanwezigen de kans om enkele vragen op de schepen af te vuren. 'Waarom worden de twee bestaande parkings in de buurt niet beter benut in plaats van een nieuwe parking te bouwen' en 'wij vrezen dat het Vossenplein getransformeerd wordt in een tweede Flageyplein' waren enkele van de vragen. De antwoorden van Ampe leken de aanwezigen niet te sussen. "Ik ben niet overtuigd van de antwoorden die hier zijn gegeven. De plannen van Ampe zijn gewoon niet realistisch en vooral heel liberaal", vertelt Julie Gerbaud van de winkel Les Petits Poissons.

Een van de buurtbewoners haalt uit naar de schepen.
Baert Marc Een van de buurtbewoners haalt uit naar de schepen.

Failliet

"Ik heb mijn winkel hier nog maar anderhalf jaar geopend. De handelaars voelen de crisis sowieso al. Werken en de daarbij gepaarde moeilijkheden zouden er voor zorgen dat ik failliet ga, en met mij vele anderen."


Els Ampe was aangenaam verrast over de opkomst van de infovergadering. "Dat is een teken dat de wijk solidair is met mekaar en dat zie je niet vaak meer. Het is nu wachten op de offertes van de bedrijven. Ondertussen blijven we met de buurtbewoners in dialoog gaan", aldus Ampe. Dat gebeurt waarschijnlijk vanaf mei 2015.

Els Ampe antwoodt op de vragen.
Baert Marc Els Ampe antwoodt op de vragen.
Buurtbewoonster Julie Gerbaud is tegen de plannen van Ampe.
Baert Marc Buurtbewoonster Julie Gerbaud is tegen de plannen van Ampe.
Het café was overvol zodat de mensen buiten de infoavond moeten volgen.
Baert Marc Het café was overvol zodat de mensen buiten de infoavond moeten volgen.