Zelfs de bizons moeten in een hok

CANADABRUG HALF JAAR ONDERBROKEN VOOR RENOVATIE

De Canadabrug of 'buffelbrug', met eigenlijk bizonbeelden, krijgt een broodnodige opknapbeurt.
Foto Benny Proot De Canadabrug of 'buffelbrug', met eigenlijk bizonbeelden, krijgt een broodnodige opknapbeurt.
Er kondigen zich ingrijpende renovatiewerken aan op de Canadabrug in Brugge. De bekende bizonbeelden bij het binnenrijden van Christus-Koning moeten al zeker in een houten hok om beschadiging te voorkomen.

De staat van de 'buffelbrug', zoals de Bruggelingen de Canadabrug met de bizons eigenlijk verkeerdelijk noemen, is al een tijdje bedenkelijk. Op maandag 5 november start De Vlaamse Waterweg met de werken. Om de brug duurzaam te herstellen, worden zowel de onder- als de bovenbouw grondig aangepakt. "De Canadabrug wordt intensief gebruikt en dat moet ook de komende decennia in alle veiligheid gebeuren", zegt Claudia Van Vooren van De Vlaamse Waterweg. "Er is veel aandacht voor de erfgoedwaarde van de brug. Zo worden de kenmerkende bizons op de brug tijdelijk in een houten hokje gestopt om beschadiging te voorkomen." Die bizons zijn een kunstwerk van Octave Rotsaert. De Canadabrug zelf kreeg zijn naam na de Tweede Wereldoorlog, nadat de Canadese troepen langs daar de stad waren binnengereden.

Fietsersbruggen

Aan de naastgelegen houten fietsers- en voetgangersbruggen stelde de waterwegbeheerder eind 2016 ernstige schade vast. Er werden toen herstellingswerken uitgevoerd in afwachting van een definitieve, duurzame oplossing. "Tijdens de renovatie van de Canadabrug worden beide fietsers- en voetgangersbruggen afgebroken en vervangen door nieuwe bruggen uit composiet", zegt Van Vooren. "Dit materiaal heeft veel voordelen: het is licht, stevig en niet gevoelig voor corrosie. Bovendien gaat composiet langer mee en vraagt het materiaal weinig onderhoud. De fietsers- en voetgangersbruggen in Brugge zullen de eerste van hun soort zijn in onze regio." Daarna is het aan de Canadabrug zelf, waarop een half jaar lang geen verkeer kan rijden. De omleidingsroutes voor het doorgaand en het lokaal verkeer worden aan de hand van bijkomende signalisatie aangegeven.

Bussen

De bussen 9 en 89 van De Lijn volgen een aangepast traject. De vernieuwing van de naastgelegen fietsers- en voetgangersbruggen wordt in fases uitgevoerd, zodat er wel altijd een van de twee bruggen beschikbaar blijft voor fietsers en voetgangers. Om vlot en veilig te kunnen werken, wordt in de Maria van Bourgondiëlaan een beperkte ruimte ingenomen als werfzone. Doorgaand verkeer in deze straat blijft mogelijk. Het verkeer op het kruispunt met de Leopold I-laan ondervindt geen hinder.


"Er zal ongetwijfeld wat last zijn voor de buurt", zegt Van Vooren. "We hebben de tijd van de werken zo kort mogelijk gehouden. Er is geen impact op de N351 (Bevrijdingslaan) en slechts beperkte hinder in de Maria van Bourgondiëlaan." Tegelijk zullen wat bomen en planten tussen de brug en het Graaf Visartpark gesnoeid worden. De werken kosten 1 miljoen euro. Het bedrag wordt betaald door Vlaanderen.