Record in Kunsthumaniora: 430 leerlingen

De Brugse Kunsthumaniora ontvangt dit jaar meer dan 430 leerlingen. Dat is een absoluut record en dus meer dan de 381 van vorig jaar en de 326 leerlingen van het jaar daarvoor. "Nog nooit haalde de school de kaap van 400 leerlingen. Of dit allemaal haalbaar is wat betreft infrastructuur en lokalen, is nog maar de vraag", zegt waarnemend directeur Jo Decoster. "De nieuwbouw die een paar jaar geleden is geplaatst, is volledig in gebruik, maar toch is er een tekort aan theorielokalen. Voorlopig lukt het inplannen nog net, maar als deze trend zich doorzet, en ik bekijk ook de wachtlijsten, dan staan er hier volgend jaar een paar tenten op de Katelijnestraat." Het succes is volgens Decoster te danken aan de reputatie die de school de voorbije jaren uitbouwde. "We komen naar buiten met vakoverschrijdende projecten. De perceptie dat men een diploma in de Academie behaalt met Artis Historia-punten, kan naar de vuilnisemmer." (BHT)