Nieuwe plannen voor energie-atol

ABO-GROUP WIL HAVEN UITBREIDEN MET EILAND VOOR ENERGIEOPSLAG EN LUCHTHAVEN

ABO-Group verwerkte onder meer een luchthaven, voetgangersbrug, natuurgebied en 'visboerderij' in de plannen van het energie eiland.
Kos ABO-Group verwerkte onder meer een luchthaven, voetgangersbrug, natuurgebied en 'visboerderij' in de plannen van het energie eiland.
Er zijn nieuwe plannen voor een energie-atol voor de kust van Zeebrugge. Het studiebureau ABO-Group Environment en haar dochterbedrijf Ecorem denken dat een energie-eiland haalbaar is als het geïntegreerd wordt in een multifunctionele zeehaven waarbij zelfs een luchthaven tot de mogelijkheden behoort.

Energieopslag blijft een belangrijke uitdaging voor de toekomst, vindt Frank De Palmenaer, CEO van ABO-Group. Dit Gentse studiebureau is gespecialiseerd in milieu- en energiethema's. Het studiebureau onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een energie-atol voor de kust van Zeebrugge. "De windmolens op zee genereren bijna continu energie. 's Nachts als er weinig energieverbruik is, draaien de windmolens dus eigenlijk voor niets of worden ze zelfs uitgeschakeld. We zetten onze groene energie dus af en dat is een probleem. Met een atol hebben we de mogelijkheid om met de energie die we over hebben de bak leeg te pompen en als we energie nodig hebben laten we het opnieuw vollopen en kunnen we extra elektriciteit op het net steken", licht De Palmenaer het concept toe.

Multifunctioneel

Het consortium iLand had in 2015 al een aanvraag ingediend om een atol te bouwen voor de kust van Wenduine, maar trok de plannen uiteindelijk in onder impuls van Staatssecretaris Bart Tommelein. "De overheid zal niet subsidiëren en ook de consument mag niet opdraaien voor de kostprijs", liet Tommelein toen weten. In het Marien Ruimtelijk Plan zijn weliswaar twee zones voorzien waar een energie-atol mogelijk zou zijn, waaronder ook een zone voor de kust van Zeebrugge. "Wenduine is technisch interessanter, omdat de urselse kleibodemlaag een achttal meter hoger ligt. Hoe dieper we moeten bouwen hoe duurder de werken zullen zijn. We kiezen toch voor Zeebrugge, omdat we hier een multifunctioneel eiland willen bouwen gekoppeld aan de uitbreiding van de haven en het concept Vlaamse Baaien. We willen een totaalproject waar zelfs een luchthaven zou kunnen komen. Een luchthaven op zee zou minder geluidshinder veroorzaken, waardoor er minder beperkingen zijn. Je kan ook grote tankers laten aanmeren zonder dat ze door sluizen moeten varen. Onder de zeehaven kunnen nog havengebonden activiteiten ondergebracht worden. Op die manier vormt het atol een economische offshore inplanting voor onze kust die de economische ontwikkeling van het hinterland sterk zal stimuleren. Meer dan redenen genoeg om er een diepgaande studie op uit te voeren", zegt De Palmenaer nog. "Naast het atol zijn er op de door de uitgraving ontstane landtong mogelijkheden voor initiatieven rond aquacultuur, 'fish farming' en andere. Ook op recreatief vlak kan hier een ideale jachthaven met accommodatie en een verbindingsbrug voor fietsers en voetgangers naar Heist toe voorzien worden."

Financiële haalbaarheid

De plannen van De Palmenaer werden enthousiast onthaald op een infosessie in De Haan van de N-VA rond de energie-eilanden. "We kunnen ofwel evolueren naar een toeristisch bejaardentehuis of 100 jaar voorsprong nemen en effectief economische vooruitgang realiseren dankzij onze kustligging." Het financieel plaatje moet echter nog verder onderzocht worden. "De financiële haalbaarheid moet aangetoond worden in verdere studies, maar door meerdere functies te combineren kan je de kosten ook delen. Dat is het verschil met de plannen in Wenduine."


Of het eiland er ooit komt, is nog maar de vraag. "We werken het plan voor een atol momenteel uit op eigen initiatief. We zien dat elders ter wereld ook gewerkt wordt op dit idee. We kunnen zo onze kennis opbouwen en dan eventueel vermarkten. Het kan zijn dat enerzijds de overheid of de privé de plannen oppikt."


Staatssecretaris Bart Tommelein (Open VLD) is officieel nog niet op de hoogte van nieuwe plannen, maar heeft ook al opgevangen dat er nieuwe ideeën zijn. "Volgens het Marien Ruimtelijk Uitvoeringsplan is het mogelijk om op die twee plaatsen een atol te bouwen, pas als er een officiële aanvraag is kunnen we die ook beoordelen."

"Geen meerwaarde"

Joachim Coens, directeur van de Zeebrugse haven is geen vragende partij voor een energie-atol.


"Onze grootste bekommernis is om binnenvaart op zee mogelijk te maken om vanuit Zeebrugge langs de kust de Westerschelde op te varen. Een luchthaven heeft voor ons geen meerwaarde en kan zelfs contraproductief werken. Het is positief dat er creatief nagedacht wordt, maar het is nu aan de overheid om beslissingen te nemen", zegt Coens.


Ook burgemeester van Brugge, Renaat Landuyt (sp.a) loopt niet echt warm voor de plannen. "Het zijn mooie theoretische plannen, maar wij zijn toch eerder te vinden voor het idee van de twee eilanden die de Vlaamse overheid wil aanleggen in het kader van de Vlaamse Baaien. Dat is op korte termijn tenminste realiseerbaar."