Gedaan met inhalen tussen Brugge en Blankenberge

ÉÉN RIJSTROOK OP BLANKENBERGSE STEENWEG

Met witte arcering verdwijnen de laatste inhaalstroken op de Blankenbergse Steenweg.
Benny Proot Met witte arcering verdwijnen de laatste inhaalstroken op de Blankenbergse Steenweg.
Inhalen op de Blankenbergse Steenweg tussen Brugge en Blankenberge: het is binnenkort voorgoed gedaan. De politie brengt alles in gereedheid om de laatste inhaalstrook van 700 meter te arceren. "Uit veiligheidsoverwegingen", zeggen ze bij Agentschap Wegen en Verkeer.

De nieuwe verkeerssituatie gaat in van zodra de werken én de signalisatie klaar zijn. Vermoedelijk is dat nog voor de start van het nieuwe schooljaar. Tussen Brugge en Blankenberge (en omgekeerd) is inhalen sowieso al bijna onmogelijk. In de richting van Brugge naar Blankenberge verdwijnt de strook tussen hotel Butler en de verkeerslichten en ook de korte inhaalstrook op de grens met Blankenberge. In de richting van Brugge gaat de strook weg tussen de Groenestraat en het kruispunt Kruiskalsijde in Zuienkerke. "Wij voeren momenteel uit wat de overheid heeft beslist", zegt Philippe Denoyette van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke.


De overheid, dat is in dit geval het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van Vlaanderen en de gemeente Zuienkerke. Die zaten onlangs samen om de nieuwe situatie te bespreken. "Het is een maatregel uit veiligheidsoverwegingen", zegt Bert Brugghe van AWV. "In de eerste plaats wordt er op die plek vaak te snel gereden, wat onveilige situaties met zich meebrengt. Bovendien worden langs de weg geregeld werken uitgevoerd om de bomen en struiken te snoeien of aan de riolering te werken. Daarbij wordt dan telkens één rijstrook ingepalmd, waardoor het verkeer op de tweede rijstrook - die tegen de normale rijrichting in ligt - moet. Ook dan wordt er te snel gereden, wat het gevaarlijk maakt."

Burgemeester van Zuienkerke Alain De Vlieghe steunt de ingreep.
Benny Proot Burgemeester van Zuienkerke Alain De Vlieghe steunt de ingreep.

Onbegrip

Volgens burgemeester Alain De Vlieghe (Lijst Burgemeester) heeft de gemeente Zuienkerke niet specifiek om die maatregel gevraagd. "Maar we begrijpen de redenen en steunen de ingreep." Op sociale media krijgt de politie van Blankenberge-Zuienkerke er in elk geval van langs. Veel mensen begrijpen niet waarom de drukke invalsweg, waarlangs ook veel vrachtwagens en tractors rijden, aangepakt moet worden. Velen maken van de inhaalstrook gebruik om een trager voertuig vlot te kunnen passeren.


"In het verleden zijn de meeste inhaalstroken op dit traject al verwijderd uit veiligheidsoverwegingen", zegt Bert Brugghe. "Dit is een logische verdere stap. Bovendien mag je langs de Blankenbergse en Brugse Steenweg maximaal maar zeventig kilometer per uur rijden."


De rijstrook wordt nu met wegmarkeringen aangepast, zodat het in de toekomst wel nog mogelijk blijft om de strook te gebruiken bij werken aan de groenomgeving of riolering.