Dampoortbrug I bijna drie maanden dicht voor renovatie

De Dampoortbrug I, over het kanaal Gent-Oostende in Brugge, zal van maandag 9 april tot en met eind juni onderbroken zijn voor het wegverkeer. Tijdens die periode voert De Vlaamse Waterweg grondige renovatiewerken uit. Het plaatselijk verkeer kan oversteken via de Dampoortbrug II, het doorgaand verkeer blijft passeren via de R30.


De betonnen dakplaat van de brugkelder en het wegdek van de brug worden vervangen. Om de mechanische onderdelen van de brug niet te beschadigen tijdens de renovatie, worden ze omwikkeld met een beschermende folie.


Daarna zal de aannemer het wegdek en de dakplaat wegnemen en vervangen. De stalen draagstructuur van de brug en de leuningen krijgen een nieuwe verflaag en tot slot worden wegmarkeringen aangebracht. (BHT)