Brugge opent jacht op ganzen

DIEREN AFGESCHOTEN AAN SINT-PIETERSPLAS, OOK PROBLEEM AAN REIEN

De ganzen vertoeven aan 't Stil Ende steeds meer tussen de zwanen.
Benny Proot De ganzen vertoeven aan 't Stil Ende steeds meer tussen de zwanen.
Twaalf jagers hebben gisteren zestien ganzen afgeschoten in de buurt van de Sint-Pietersplas in Brugge: de eerste in een reeks acties de komende drie maanden. Het aantal ganzen in die buurt, maar ook in de omgeving van de reien was nooit groter. Daar wil de stad iets aan doen. "We gaan ook de eieren schudden na het rui- seizoen", zegt schepen Philip Pierins.

In Brugge is de zwarte zwaan nog maar pas verdwenen, of er doemt al een nieuwe 'gevederde kwestie' op langs de reitjes: de grauwe ganzen zijn zo groot in getale dat er nog nauwelijks witte zwanen te zien zijn op bepaalde plaatsen. Zo is 't Stil Ende, tussen Bloedput en Ezelpoort, een goed voorbeeld. En ook aan de Sint-Pietersplas, even verderop, zit het vol ganzensoorten. "Op bepaalde soorten mag je jagen en dat hebben we dan ook gedaan", zegt Danny Maddelein van het Agentschap Natuur en Bos. "Vooral aan de Sint-Pietersplas is het aantal ganzen enorm. We spreken van honderden exemplaren. Ze komen er ook 'overzomeren'. Vooral de grauwe gans en de Canadese gans zitten er graag aan het water. Op die soorten mag je ook jagen."


Het is niet de eerste keer dat het Agenschap Natuur en Bos op die locatie op ganzen jaagt. In het recente verleden werden ze bij elkaar gedreven, gevangen en geëuthanaseerd. Dit jaar gebeurde dat in Brugge met 76 ganzen. Maar dit keer werden voor het eerst jagers ingezet. "Dat is geen overbodige luxe", vindt ook schepen van Groen Philip Pierins (sp.a).

De Sint-Pietersplas, waar jagers hun gang mochten gaan.
Benny Proot De Sint-Pietersplas, waar jagers hun gang mochten gaan.

Vernielde gewassen

"De ganzen vormen een steeds groter probleem in Brugge. Je ziet hun aantal de jongste jaren gestaag toenemen en ze veroorzaken overlast aan onze reitjes. Als stad proberen we de populatie in te tomen door na het ruiseizoen, nu dus, de eieren te schudden. Zo kunnen ze zich niet massaal voortplanten. De reitjes zijn natuurlijk erg in trek bij ganzen: er is veel gras en ze zitten er aan het water. Hier jagers inzetten, is uiteraard geen optie, wegens veel te dicht bij de stadskern." Bij de stad drongen ze aan om de ganzen te vangen of te schieten, want ze veroorzaken nog meer problemen. "Zo vreten ze landbouwgewassen leeg en vernielen ze ook landbouwgrond. Voor onze boeren is het dan ook belangrijk dat we deze dieren in de gaten houden." Niet de stad Brugge, maar de hogere overheid, in dit geval Vlaanderen, volgt verder het ganzenbestand op. "Als er ergens problemen zijn, dan moeten mensen dat melden en gaan wij daar verder mee aan de slag", zegt Danny Maddelein. "In West-Vlaanderen is de populatie redelijk onder controle, maar in andere provincies zien ze het aantal ganzen nog verder toenemen. We houden dat heel erg in de gaten."