Basisschool stapt af van klassieke klassen

Basisschool Brugge Centrum gooit het dit schooljaar over een andere boeg. De school stapt af van het klassieke klassensysteem. Voornamelijk de samenwerking tussen de groepen van het derde kleuter en het eerste leerjaar springt in het oog. "Ze vormen voortaan samen 'de zingende bijtjes'. Dat maakt een gedifferentieerde werking mogelijk, wat uitdaging biedt voor zowel sterke als minder sterke leerlingen", zegt directeur Alain Vansassenbroeck. "We proberen de persoonlijkheid te stimuleren. We kozen er heel bewust en doordacht voor om een brug te bouwen tussen kleuter en lager, waardoor kinderen beter doorstromen." (BHT)