Ga naar de mobiele website
^ Top

Al 30 mensen zetten Brugge Foundation in testament

EERSTE WAPENFEIT: TUIN GODELIEVEABDIJ OPEN VOOR PUBLIEK

Ingrid Leye en Johan Debeyser van de Brugge Foundation in de tuin van de Godelieveabdij in de Boeveriestraat. De tuin wordt een 'open tuin'.
Foto Benny Proot Ingrid Leye en Johan Debeyser van de Brugge Foundation in de tuin van de Godelieveabdij in de Boeveriestraat. De tuin wordt een 'open tuin'.
Zo'n dertig mensen, niet eens allemaal Bruggelingen, hebben beslist om de Brugge Foundation op te nemen in hun testament. Die stichting wil leegstaande, historische gebouwen een nieuwe invulling geven. Eerste wapenfeit is het openstellen van de historische boomgaard van de Godelieveabdij.

De Brugge Foundation werd ruim anderhalf jaar geleden boven de doopvont gehouden. Zeven geëngageerde Bruggelingen wilden zich inzetten om leegstaande, historische gebouwen een nieuwe invulling te geven en de grote bouwpromotoren de wind uit de zeilen te nemen. Sinds de oprichting bleef het lang stil rond de Brugge Foundation. "We hebben wel heel lang gepraat over de opstelling van een masterplan voor de Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat", zegt voorzitter Ingrid Leye, die vroeger voor de dienst Monumentenzorg in Brugge werkte. "Sinds 1 augustus zijn we met de Foundation beheerder van die site én moeten we dat masterplan zelf maken. Er is dus wat tijd over gegaan, maar het is een pilootproject en dus was het zoeken hoe we het project het beste konden aanpakken."

Onverwacht succes

Hoewel er in dat anderhalf jaar geen concrete projecten waren, kreeg de stichting wel te horen dat een dertigtal mensen, waaronder ook een aantal niet-Bruggelingen, de Brugge Foundation lieten opnemen in hun testament. "Die legaten moeten de stichting helpen om ons toe te laten gebouwen en tuinen in Brugge op te knappen en te beheren. We staan wel te kijken van de interesse voor onze stichting", geeft secretaris Johan Debyser toe. "We hadden niet verwacht dat zoveel mensen zouden toehappen. We verwachten dat er nog meer op de kar zullen springen eenmaal we duidelijke projecten kunnen voorstellen." Over hoeveel geld het precies gaat, weet de stichting niet. "We weten alleen dat de mensen de nodige informatie hebben opgevraagd en bereid waren om ons in hun testament op te nemen. Vaak gaat het ook om nog vrij jonge mensen, waarvan het legaat mogelijk pas binnen twintig jaar zal vrijkomen. Maar dit is dan ook een langetermijnproject."

Kleine giften

Maar ook kleinere giften zijn welkom. Daarvoor werd het fonds 'Vrienden van Brugge Foundation' opgericht, in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Wie meer dan 40 euro geeft, krijgt bovendien een fiscaal attest. Toch is er nu één concreet project klaar: zoals in de beheersovereenkomst met de stad bepaald zet de stichting de boomgaard van de abdij publiek open. Dat betekent dat de poort in de Boeveriestraat voortaan vaker open zal staan voor de buurt. "Er is weinig groen in deze buurt rond het Beursplein en het Concertgebouw. Deze tuin kan een ontmoetingsplaats worden voor veel mensen. Het is een rustig plekje, waar we ook kleine evenementen kunnen houden. In de abdij zelf organiseren we rondleidingen en vinden ook al concerten en vergaderingen plaats. Het gebouw staat al vier jaar leeg. Het wordt tijd dat er wat leven in de brouwerij komt."

Verder onderzoek

Maar de stichting wil vooral een invulling voor de abdij vinden voor een langere termijn. "Verschillende mogelijkheden moeten nu onderzocht en becijferd worden in een masterplan. Bepaalde vormen van zorg, sociale en culturele initiatieven, stadslandbouw, ecologie, onderwijs, en zelfs wonen kunnen hier een plaats vinden. In de kapel is ruimte voor lezingen en concerten. De komende maanden moet daar meer duidelijkheid over komen."


Nu maandag kan je vanaf 15 uur een eerste kijkje nemen in de prachtige kloostertuin. Dan vindt er een kubbtornooi plaats, staat er een tapasbar en kan je ook iets drinken.Meld een bug