"40 miljoen euro: daarover mag je toch discussiëren?"

VOLTALLIGE OPPOSITIE WIL EXTRA GEMEENTERAAD OF DEBAT OVER NIEUW BEURSGEBOUW

Het gekozen ontwerp voor de nieuwe Beurs- en Congreshal.
Repro Benny Proot Het gekozen ontwerp voor de nieuwe Beurs- en Congreshal.
De voltallige Brugse oppositie vraagt het stadsbestuur een extra gemeenteraad of debat om de beslissing over de nieuwe Beurs- en Congreshal te bespreken. "Over 40 miljoen euro mag toch gediscussieerd worden?", stelt Geert Van Tieghem (N-VA). "In januari zou een debat mogelijk kunnen zijn", reageert burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

De beslissing over het gekozen ontwerp voor de nieuwe Beurs- en Congreshal op het Beursplein is vorige week gevallen. Een jury van zo'n 12 experten, onder leiding van de Vlaamse Bouwmeester, opteerde voor het idee van de Portugese architect Souto de Moura, dat een beetje doet denken aan het Concertgebouw. Het ontwerp wordt de komende maanden verder uitgewerkt en de eerste steen zou er vermoedelijk begin 2019 liggen.

Feestelijk

Het oordeel van de Brugse gemeenteraad werd daarbij niet gevraagd. En daar zitten de oppositiepartijen N-VA, Open Vld, Groen en Vlaams Belang toch mee in hun maag. "Deze beslissing is bijzonder belangrijk voor de toekomst van deze stad. Het is een beeldbepalend gebouw waar we de komende decennia op zullen kijken. Daar willen we toch wel even over discussiëren", zegt N-VA-fractieleider Geert Van Tieghem, die zijn collega's oproept om over dit thema een extra gemeenteraad of berek (een commissievergadering, samengesteld uit gemeenteraadsleden) te organiseren.


Er is volgende dinsdag weliswaar een gemeenteraad in Brugge, maar dat is eerder een feestelijke zitting: een traditie op het einde van het jaar. Alleen de agenda wordt afgehandeld en er worden geen interpellaties of vragen behandeld.

Twee dozen

"Ik steun de vraag van N-VA volledig", reageert Mercedes Van Volcem namens Open Vld. "Ik vind het jammer dat Bruggelingen nooit hebben mogen stemmen voor hun favoriete ontwerp. Openheid is belangrijk om een draagvlak bij de bevolking te creëren. Het gekozen concept overtuigt me ook niet. Het lijken net twee dozen op elkaar zonder enige verfijning." Als één derde van de raadsleden een extra raad of berek wil, dan is de stad verplicht om er één in te plannen.

Vertrouwelijk

De voltallige oppositie lijkt alvast akkoord. "Zeker weten", zegt Marleen Ryelandt (Groen). "De technische uitleg hadden we graag in een berek gekregen. Wij stellen ons immers vragen over de omgevingsaanleg, het dubbele karakter van het gebouw (congres en beurs, red.) en het klimaatneutrale aspect." Vlaams Belang laat weten dat het ook voor een extra gemeenteraad is.


Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) snapt de vraag van de oppositie. "Qua timing was het moeilijk om dit nog dit jaar in te plannen", zegt hij. "Ook juridisch is dit moeilijk, omdat de onderhandelingen met de voorkeursbieder nog volop aan de gang zijn. Raadsleden kunnen alle mogelijke informatie via collegebeslissingen opvragen, maar die info is vertrouwelijk zolang de definitieve beslissing niet genomen is. In januari zou een debat evenwel al mogelijk kunnen zijn."