Bevoegdheden al verdeeld

De bevoegdheden binnen het schepencollege van Bredene vanaf 2019 werden al verdeeld.


Nieuwe schepen Alain Lynneel zal zich buigen over openbare werken, lokale economie, cultuur, toerisme, bibliotheek, milieu en recyclagepark. Kristof Vermeire behoudt ruimtelijke ordening.


Kristien Vanmullem zal de eerste drie jaar bevoegd zijn voor onder meer jeugd, gelijke kansen en personen met een beperking. Eddy Gryson buigt zich de eerste drie jaar verder over de financiën, OCMW en MEC Staf Versluys. Erwin Feys krijgt terug sport, maar ook huisvesting en de technische dienst. Burgemeester Steve Vandenberghe is verantwoordelijk voor ondermeer veiligheid kinderopvang en onderwijs.


In 2022 wordt schepen Gryson vervangen door Daisy Hoste en Kristien Vanmullem door Jens Vanhooren. Ten laatste op 1 januari 2024 wordt Erwin feys vervangen door Kelly Spillier. (LBB)