"In 1953 stond alles hier al eens onder water"

RV
'Als de dijken breken' was eind vorig jaar een veelbesproken programma over wat er zou gebeuren als de kust overstroomt. Kustveiligheid is meer dan ooit een belangrijk thema. In Bredene kun je voortaan een wandel- en fietstocht volgen waarbij niet alleen plaatsen uit de reeks aan bod komen, maar waarbij je ook meer uitleg krijgt over de maatregelen die al genomen werden en waar de zwakke punten liggen.

Het Toerismebureau in Bredene kreeg na de afleveringen van 'Als de dijken breken' heel wat vragen over de reeks. "Mensen wilden weten waar het huis lag van het personage Sonja, die in Oostende woont, aan de voet van de Vuurtoren. Ze vroegen ook hoe groot het risico op zo'n overstroming nu echt is. Dat bracht ons op het idee om een wandel- en fietsroute uit te werken, zodat bezoekers de plaatsen uit de reeks in het echt kunnen ontdekken. Ze kunnen verder iets bijleren over kustveiligheid en er komen ook historische plaatsen in de gemeente aan bod", licht schepen Eddy Gryson (sp.a) toe.

Proot

Sinterklaasstorm

De VRT heeft het initiatief ondertussen ook opgepikt. "We hebben een opmerking gekregen over het gebruik van de naam van de reeks, maar omdat we duidelijk verwijzen naar de reeks nemen ze het ons niet kwalijk, op voorwaarde dat we in het vervolg wel eerst aftoetsen", zegt de schepen.


De Bredense gidsen, onder leiding van Jef Stroobant, werkten een route uit met 27 haltes verspreid over zeven kilometer voor wandelaars en zeventien kilometer voor fietsers. De route passeert onder andere aan sluizen Slijkens uit 1758 in de Prinses Elisabethlaan. Hier staat nu een muurtje, maar dat was niet altijd zo. "Die werd pas later gebouwd voor als het water te hoog zou komen. Er werden de voorbije jaren op nog meer plaatsen stormmuren gebouwd rond de haven."


Volgende halte is het Maertenssas, dat vernieuwd werd na de Sinterklaasstorm in 2013. Deze sluis moet regenwater uit de polders lozen bij laagtij en de instroom van zeewater naar de polders beletten.

Het Maertenssas moet regenwater uit de polders lozen bij laagtij en de instroom van zout zeewater naar de polders beletten.
Proot Het Maertenssas moet regenwater uit de polders lozen bij laagtij en de instroom van zout zeewater naar de polders beletten.

Overstroming

Iets verderop staat het gedenkteken voor de overstroming in 1953. Het staat op de plaats waar op 1 februari 1953 een bres werd geslagen van twintig meter in de zuidelijke kreekdijk tussen het kerkhof en de Maertensbrug, waardoor een groot deel van de lager gelegen Saswijk overstroomde. De gedenkplaat is een herinnering aan de zes mensen die destijds het leven lieten. Ze woonden allemaal op de Bredensesteenweg. "De meeste lagen te slapen of werden op hun zolder of dak teruggevonden. Nu staan hier geen woningen meer", vertelt Jef, die 6 jaar was bij de grote overstroming. "Ik woonde toen in de Batterijstraat in Klemskerke. Ik herinner me nog dat mijn vader opgeroepen werd om zandzakjes te vullen. Ik heb die nacht niet veel meer geslapen. Zelfs nu nog hoor ik het gehuil van de wind."

De gedenkplaat herinnert aan de zes mensen die op 1 februari 1953 om het leven kwamen bij de dijkbreuk.
Proot De gedenkplaat herinnert aan de zes mensen die op 1 februari 1953 om het leven kwamen bij de dijkbreuk.

Realistisch

Wie de fietstocht volgt, kan bij uitbreiding ook het MEC Staf Versluys, de Visserskapel en andere historische plaatsen in de gemeente bezoeken.


Ivy Beccu woont sinds twee jaar in Bredene en is erg geïnteresseerd in de wandeling. "Ik heb al alle Bredense wandelingen gevolgd. Ik hou van geschiedenis en natuur en deze route combineert beide. Het is ook heel realistisch, wat zou er kunnen gebeuren? Ik woon hier nu op de eerste verdieping, dus het raakt mij ook als er een overstroming zou zijn."

Proot

Bredene lanceert fiets- en wandeltochten over reeks 'Als de dijken breken'

Proot